T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞINDA EĞİTİM – ÖĞRETİM VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ

 USUL VE ESASLAR

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgını dolayısıyla yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, 18.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere alınan 75850160-199-E.22344 Sayılı kararın 2. Maddesinin b) fıkrasına istinaden

T.C. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Tarafından 20.03.2020 tarihinde uzaktan eğitim-öğretim süreçleri yürütme usul ve esaslarına dair aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 • Uzaktan öğretimle verilecek ders içerikleri, dersi veren öğretim elemanı tarafından hazırlanabileceği gibi, üniversitenin bir başka üniversitede verilen aynı içerikteki dersi de kullanabilmesi mümkündür. Ayrıca öğretim elamanları YÖK bünyesinde oluşturulacak “YÖK Dersleri” (Yükseköğretim Kurumları Dersleri) adlı ara yüzden dersleri talep edebileceklerdir.
 • T.C. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Yeni Koronavirüs Hastalığında Eğitim –Öğretim Süreçlerini Öğrenci İşleri Sistemi LMS Üzerinden Asenkron Şeklinde İşleyecektir.
 • Öğretim ElemanlarıÖğrenci İşleri LMS Sistemine Haftalık Dersleri (PDF, Word, PPT, Video) Şeklinde Ekleyecektir. Engel Durumu bulunan öğrencilerimiz için engel durumunu göz önünde bulundurarak ders materyallerini hazırlamaları gerekmektedir.
 • Öğretim Elamanları ve Öğrencilerimiz teknik destek için bilgi.islem@sisli.edu.tr e-mail adresinden destek talep edebilecektir.
 • T.C. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Yeni Koronavirüs Hastalığında Eğitim –Öğretim Süreçlerine İşlenen Derslerin ölçme ve değerlendirilmesi Öğrenci İşleri Sistemi Üzerinden Online Sınav Şeklinde salgının durması halinde yüz yüze olarak Gerçekleştirecektir.
 • Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimsiz olarak, yüksekokul kurulunda onaylanan müfredat programı uyarınca belirlenen ölçme değerlendirme yöntemleri (ödev, proje, vb.) kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir.
 • Ara sınavlar, gözetimsiz elektronik ortamda; dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının gözetimli olarak canlı veya gözetimsiz elektronik ortamda yapılması esastır. Bu sınavların nerede ve ne şekilde yapılacağı  ile temel olarak belirlenen sınavlara ek olarak sözlü sınav, performans, proje, tez ve portfolyo gibi ölçme değerlendirme yöntemlerinden hangilerinin uygulanacağına, öğretimi sürdüren ilgili birimin önerisi üzerine yüksekokul kurulu tarafından karar verilir.
 •  Sınavlar bölüm bazlı yapılacak olup sınav saati ve tarihi www.sisli.edu.tr adresinin duyurular ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacaktır.
 • Sınav esnasında elektrik kesintisi ya da internet bağlantı sorunlarına karşı önlemlerinizi almanız gerekmektedir. Bunun için şarjı tam dolu olan bir dizüstü bilgisayar ve 4G internet bağlantısını hazır etmenizi tavsiye etmekteyiz. Bunun dışında meydana gelen bağlantı sorunlarında Yüksekokul ’un sorumluluğu yoktur. Gerekli tedbirleri almak öğrencinin sorumluluğundadır. Elektrik kesintilerinde sistemde o ana kadar işaretlediğiniz cevaplar kayıpsız şekilde bize ulaşmaktadır.
 • Sınav takvimine göre her dersin sınavı belirlenmiş zaman dilimleri arasında yapılmaktadır. Sınavınızı kaçırmamak adına sınavdan 10 dk önce sistemde hazır bulunmanız gerekmektedir.
 • Mazeretinizin (Hastalık, Ölüm, Karantina), kabul edilip edilmeyeceği yüksekokul yönetim kurulunda görüşülecektir. Mazeretiniz kabul edilirse  belirleyeceği bir tarihte çevrimiçi sınav sistemi ile sınavlarınızı olabilirsiniz. Sınav tarihi ve mazeretinizin kabul olup olmadığı tarafınıza okulumuzun web sayfasında duyurulacaktır.

Öğrencilerin Yapması Gerekenler

 • Duyuruları, gelen mesajları OİS’ten ve web sayfamızdan günlük olarak kontrol etmeleri gerekmektedir.
 •  LMS içerisinde bulunan ders videolarını izlemeleri gerekmektedir.
 • Ders notları ve sunumları okumaları gerekmektedir.
 • Canlı derslerde daha önce dersin saatinde hazır bulunmalıdır.

Öğretim Elemanının Yapması Gerekenler:

 • Uzem için video çekmesi için bilgisayarına programın kurulmasını sağlamalıdır.
 • Çekilen videoları OİS’te bulunan LMS sayfasına eklemelidir.
 •  Dersleri haftalık olarak sisteme yüklemesi gerekmektedir.
 • Sınavlar için önceden sisteme sınavları tanımlaması gerekmektedir.
 • Gelen soru ve görüşleri sistem üzerinden cevaplaması gerekmektedir.
 •  Canlı ders yapılacak ise öğrencilere canlı dersin saatini önceden bildirecek, sonrasında dersin linkini ve kodunu öğrencilere sistem üzerinden ulaştıracaktır. Aynı zamanda bilgi işlem birim personelinin de canlı derse katılımı sağlanarak dersin kayıt altına alınmasının sağlanması gerekmektedir.