T.C.İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
YAZ STAJI TAKVİMİ

*Staj Takviminin Duyurulması:04/ Mayıs /2023

1.İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve MYO Staj Komisyonu tarafından staj takvimi duyurulacaktır.

*Staj Başvuruları:

2.Staj başvuruları 05/Mayıs/2023 -23/Haziran/2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

3.Öğrenciler, Mesleki Uygulama Eğitimi (Zorunlu Staj) Formunu (EK-1) 2 adet ve Geri Kalan Belgeleri www.sisli.edu.tr/staj-ve-mesleki-uygulama/ adresinden indireceklerdir.

4.Öğrenci Zorunlu Staj Forumu’nu (EK-1) inceleyerek, alacağı 2 nüshada kendisine ait bilgileri dolduracak, fotoğrafını yapıştıracak ve imzalayacaktır. Öğrencinin, Program Başkanlığına teslim edeceği bu evraklar, Program Başkanı tarafından imzalanarak İş Yeri Onayı İçin Öğrenciye Geri Verecektir.

5.Öğrenci, staj yapacağı işyerine onaylattığı 2 asıl nüsha Mesleki Uygulama Eğitimi (Zorunlu Staj) Formlarını (EK-1), bir adet nüfus cüzdanı fotokopisini ve E Devlet Üzerinden SPAS Müstehaklık Sorgulama (Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi) alacakları (Ek-2) belgeyi (görüntüyü) Program Staj Koordinatörüne teslim edecektir.

6.Program Başkanı; öğrenciden aldığı iş yeri onaylı 2 adet Zorunlu Staj Formlarını (Ek 1) , 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisini ve E Devlet Üzerinden SPAS Müstehaklık Sorgulama (Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi) (Ek 2) üzerinden alacakları belge (görüntü) öğrencinin Sosyal Güvenlik Kurumuna girişinin yapılması için, öğrencinin staja başlamasından en geç 1 (bir) hafta öncesine kadar Mali İşler Birim Müdürlüğüne dosya halinde teslim etmek zorundadır.

7.Örnek SPAS Müstehaklık Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi) Belgesi örneği(EK-2)

8.Bahse konu dosyanın başına, üst yazı ile öğrencilerin adı soyadı, T.C. Kimlik Numarası, staj başlangıç ve bitiş tarihleri, staj yapacakları gün sayılarının aylara göre dağılımını gösteren liste konacaktır ve ilgili liste Excel olarak mali işlere mail yolu ile gönderilecektir.

9.Staj başlamadan önce öğrencilerin Şişli Meslek Yüksekokulu tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna girişleri yapılacaktır.

10.Tüm Öğrencilerimizin Sigorta Giriş Bildirgeleri Program Başkanları tarafından e-mail olarak paylaşılacaktır.

11.Staj yapacak her öğrenci; 1 adet Zorunlu Staj Formu(EK-1),1 adet nüfus kâğıdı fotokopisi ve www.sisli.edu.tr adresinden indireceği1 adet Staj Defteri (EK-3), 1 adet Günlük Staj Devam Çizelgesi (EK-4), 1 adet İşyeri Staj Değerlendirme Formu (EK-5) ve1 adet İşyeri Staj Değerlendirme Formu Eki (EK-5-a) olan Staj Dosyasını, staja başlayacağı gün staj yapacağı işyeri yetkilisine teslim edecektir.

*Staj Başlangıç ve Bitiş:03/Temmuz/2023 -03/Ekim /2023

12.Stajlar 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi sonundan, bir sonraki 2023-2024 Eğitim/Öğretim Dönemi başlangıcına kadar olan süre içerisinde yapılacaktır (03 Temmuz – 03 Ekim 2023 tarihleri arasında).

13.Programların içeriğine göre düzenlenecek farklı Staj uygulamaları, ait olduğu Programın Başkanı tarafından hazırlanacak, duyurulacak ve yürütülecektir.

14.Programın Staj Komisyonunu oluşturan öğretim görevlileri staj yerlerini (işyerlerini) ani ziyaretler ile denetleyebilecek ve ayrıca telefon vasıtasıyla da kontrol edeceklerdir.

*Staj Defteri /Staj Evrakları Teslimi: 04/Ekim/2023 – 16/Ekim/2023

15.Staj yapılan işyerinde ki yetkili kişiler tarafından doldurulup onaylanan Staj Defteri(EK-3), öğrenci tarafından, belirtilen tarihler arasında Program Başkanına teslim edilecektir.

16.Staj yapılan işyeri yetkilisi tarafından doldurulan Günlük Staj Devam Çizelgesi (EK-4) ve İşyeri Staj Değerlendirme Formu (EK-5) işyeri tarafından kapalı ve mühürlü zarfa konularak öğrenci ile elden veya öğrencinin kayıtlı olduğu “Maslak Mah. Atatürk Oto sanayi Sitesi 55. Sk. No:2 Maslak / İSTANBUL” adresine taahhütlü posta ile gönderilecektir.

17.Yurt dışında staj yapacak öğrenciler pasaportlarındaki giriş çıkış sayfalarının fotokopisini Staj Defterine eklemek zorundadır.

18.Staj Defteri teslimi için en son tarih 16/Ekim/2023 Pazartesi günüdür.

*Staj Dosyası Onaylama ve Notların Teslimi:17/Ekim/2023– 17/Kasım 2023

19.Program Staj Komisyonu; belirlenen tarihler arasında staj defterlerini ve evraklarını inceleyip, öğrencilerin staj durumlarını Staj Komisyonu Değerlendirme Formunda (EK-6) değerlendirdikten ve MYO Staj Komisyonunun onayını aldıktan sonra Staj Tamamlama Belgesi(EK-7) ile Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne bildirecektir.

*Staj Döneminin Kapanması:17/Kasım/2023

17/Kasım/2023 tarihinden itibaren staj dönemi kapanacak ve stajla ilgili işlemlere son verilecektir.

*Tüm süreç Program Staj Koordinatörlerinin denetim ve takibinde olacaktır.

*Tüm süreç Program Staj Koordinatörlerinin denetim ve takibinde olacaktır.

Sağlık Programları için İlgili Formlar:

Diğer Programlar için İlgili Formlar: