İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Bilgi İşlem Biriminin misyonu; bütün eğitim birimleri ile uyum içerisinde, eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenli ve değişen teknolojinin bütün imkânlarından yararlanarak yürütülmesini sağlamak, kurumun işleyişi ve gelecekte de var olması için gerekli her türlü bilgi işlem alt yapısını oluşturulması, donanım, yazılım, sistem hizmetleri ve mevcut personel-ekipman ile; sorumlu olduğumuz alanlarda, problemlere olabildiğince çabuk çözüm bulmak, gelecekte daha iyi bir bilgi sistemleri alt yapısı oluşturmasına yönelik; eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak otomasyon ve donanımı Yüksekokulumuza uygun şekilde sunarak gerekli desteği vermektir.

Bilgi İşlem Biriminin vizyonu ise sürekli gelişen bilgi teknolojilerini en üst seviyede kullanarak güvenli, şeffaf ve hızlı bilgi ve belge hizmeti sunmak; bilgi işlem alt yapısını dünyanın değişen teknolojik şartlarına denk olacak şekilde güncel tutmak; iyi ve seviyeli bir ilişki içerisinde öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanların memnuniyetini ön planda tutmak; ulusal alanda örnek, farklı ve saygın bir birim olmak; Kişisel Verilerin Koruma Kanunu kapsamında verilerin korumasını sağlamak ve altyapıyı buna uygun hale getirmektir.