Program Tanımı

Ameliyathane Hizmetleri Programı; ameliyathanede kullanılan alet ve malzemenin ameliyata hazır hale getirilmesine, cerrahi ekibe malzeme sağlanmasına ve ameliyathane ortamının ameliyatın özelliğine göre uygun hale getirilmesine yönelik iş ve işlemleri yapan ve uygulama açısından destek veren sağlık personeli yetiştiren ön lisans programıdır. Ameliyathane Hizmetleri Programından mezun olanlar “Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri” unvanı alır.

Programın Amacı

Ameliyathane Hizmetleri Programının amacı, ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi malzemelerin hazırlanmasını ve ameliyat sırasında kullanılmasını sağlayabilecek, bütün ameliyat ekiplerinde doğrudan yer alabilecek, cerrahi ameliyat sırasında asiste edebilecek, ameliyathane, cerrahi yoğun bakım merkezi ve sterilizasyon ünitelerinde ihtiyaç duyulan yardımcı cerrahi sağlık personeli yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları

Ameliyathane Hizmetleri Programından mezun olanlar, ameliyat yapılan her türlü sağlık kurumunda (devlet hastaneleri, özel hastaneler, doğumevleri, üniversite hastaneleri ve özel klinikler) istihdam edilebilirler.