İdari ve Teknik İşler Biriminin misyonu; Yüksekokulumuzun misyonu, vizyonu ve kalite standartlarına bağlı kalarak, eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenli ve verimli gerçekleşmesi için her türlü alt yapıyı oluşturmak; eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve verimliliği artırmak amacıyla gerekli faaliyetleri yapmaktır.