Veri sorumlusu olarak İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (“Kurum”) için öğrenci, aday öğrenci ve ilişki içinde olduğu diğer gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması, büyük önem arz etmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçleri için işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) ile Kurum bünyesindeki diğer yazılı politikalar ile yürütülen süreç ve hedeflenen amaç; öğrencilerimizin, aday öğrencilerimizin, özel öğrencilerin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, Kurum’da öğrenim gören öğrenci ve aday öğrencilerimizin velilerinin, iş birliği içinde olduğumuz kurum ve kuruluş çalışanlarının ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin hukuka uygun biçimde işlenmesi ve korunmasıdır.

 

Bu bilgilendirme, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve sair mevzuat kapsamında, Kurum’da öğrenim gören öğrencilere, aday öğrencilere, çalışanlara, çalışan adaylarına, ziyaretçilere, Kurum’da öğrenim gören öğrenci ve aday öğrencilerin velilerine, Kurum’un iş birliği içinde olduğu gerçek ya da tüzel kişilere, Kurum’un iş birliği içinde olduğu kurum ve kuruluş çalışanlarına ve üçüncü kişilere ait kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak prensiplerin belirlenmesini ve ilgili kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır