Mali İşler Biriminin misyonu; Yüksekokulumuza ait bütçe tasarılarını plan ve program esaslarına göre hazırlamak, finansman, bütçe ve muhasebeye ilişkin tüm süreçleri kurumsal hedefler doğrultusunda yürütmektir.

 Mali İşler Birimi, hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için para, malzeme vb. kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını, öğrenim ücretlerinin tahsil edilmesini, ayrılan öğrencilerin ilgili iade işlemlerinin yapılmasını sağlar. Yüksekokulumuzun ihtiyacı olan mal/hizmet alımına ilişkin gerekli piyasa fiyat araştırmalarının yapılması, tahmini bedellerinin oluşturularak en uygun şekilde satın alma süreçlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.