Program Tanımı

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların derlenmesi, düzene konması ve araştırıcıların hizmetine sunulması konularında ihtiyaç duyulan tıbbi sekreterleri yetiştiren önlisans programıdır. Tıbbi sekreterler, sekreterya hizmetlerini yürütebilen, hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yapabilen, tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlayabilen, dokümanları düzenleyerek arşivleyebilen, arşiv düzenleyip geliştirebilen, hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan, çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan sağlık teknikerleridir.

Programın Amacı

Program, sağlık kurumlarında oluşan tıbbi dokümanların bilimsel kurallara uygun olarak toplanması, düzenlenmesi, saklanması, hizmete sunulması yanında klinik, poliklinik ve bürolarda çağdaş sekreterlik hizmetlerini yürüten sağlık insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kariyer Olanakları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı mezunları, üniversite hastaneleri, devlet ve özel hastanelerde, sağlık ocakları, özel hastane ve kliniklerde, özel muayenehanelerde, tıbbi yazılım şirketlerinde, medikal şirketlerde görev alabilirler.

Uluslararası düzeye açılan Türk Tıp Sisteminde yabancı dil bilen, tıp diline hakim, anatomi, bilgisayar bilgileri ile donatılmış sekreterlere duyulan ihtiyaç çok fazladır. Özel sağlık kuruluşlarında sekreter, arşivist, istatistik memuru olarak çalışabildikleri gibi ilaç tanıtım firmalarında da görev alabilirler.