Yazı İşleri Birimi; kurum içi ve dışı resmi yazışmaların yürütülmesi, kayıtlarının tutulması ve arşivlenmesinin yapılmasından sorumlu birimdir.

Yazı İşleri Biriminin sorumluluk alanları;

Günlük yazıların, havalelerin hazırlanması,

Evrak iş takibinin sağlanması ve evrak dağıtım (birim dışı) gönderim işlerinin yapılması,

Kuruma gelen ve kurum dışına gönderilen kargo dağıtımının yapılması,

Yüksekokulumuz tarafından hazırlanan yönetmelik ve yönergelerin düzenlenmesinde ilgili birimlerle beraber aktif rol üstlenerek, değişiklik ve yayınlanma süreçlerinin yürütülmesi,

Birimlerin yazışmalarının Yüksekokulumuzun benimsediği, genel kabul gören yazışma kurallarına uygunluğunu sağlamak için gerekli girişimlerde bulunulması,

Yüksekokulumuzun tüm dış yazışmalarının birer suretinin arşivlenmesi,

Yüksekokulumuza gelen tüm yazılı evrak, dilekçe ve başvurunun ilk kayıtlarının yapılmasından sorumludur.