Öğrenci İşleri Biriminin misyonu; Yüksekokulumuzun nitelikli ve donanımlı meslek elemanlarını yetiştirme, sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilere sahip insan kaynakları gücünü oluşturma amacına paralel olarak kaliteli ve hızlı bir şekilde bilgi ve belge hizmetini sağlamaktır.

Öğrenci merkezli ve çözüm odaklı çalışmayı esas alan Öğrenci İşleri Birimi;

° Yeni öğrencilerimizin kayıtlarının yapılması,

° Ders ve sınav programlarının hazırlanması ve duyurulması,

° Akademik Takvim’de belirlenen tarihlerde derse yazılma ve dersten çekilme işlemlerinin takibi,

° Final sınavlarının – dersliklerinin ve ara sınav dersliklerinin belirlenmesi ve ilan edilmesi,

° Öğrenci kimliği düzenlenmesi,

° Burs ile ilgili kararların takibi ve ilan edilmesi,

° Günlük Öğrenci işlemleri, öğrenci belgeleri (öğrenci belgesi, transkript vb.) hazırlanması ve teslimi,

° Mezuniyet ve mezuniyet sonrası büro işlemlerinin yürütülmesi gibi öğrencilerimizin özlük hakları kapsamında öğrencilere ait tüm işlemleri mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirir.

Öğrenci İşleri Birimi, Yüksekokulumuzun akademik birimleri ile programlarında görevleri ile ilgili alanlarda ihtiyaç duyulan destek ve danışmanlık hizmeti verir.

Öğrenci İşleri Birimi, doğru, hızlı ve modern hizmet sunarak kurumsal kalitenin yükselmesine katkıda bulunmayı; Akademik ve İdari Birimler ile uyum içinde çalışmayı sağlayıp planlanan eğitim-öğretim sürecinin düzenli yürütülmesini, öğrencilere, adaylara, mezunlara, öğretim elemanlarına gelişen bilgi ve teknolojileri kullanarak güvenli ve hızlı bir şekilde bilgi ve belge hizmeti sunmayı; öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanların memnuniyetini ön plana çıkaran birim olmayı hedeflemektedir.