Program Tanımı

Spor alanındaki teknolojik gelişmeler, bu gelişmeler sayesinde uluslararası organizasyonlardaki başarılar ve sporun günümüz toplumlarında kazandığı büyük önem, bu alandaki yönetimi önemli kılmaktadır. Spor Yönetimi Programı, çağdaş spor yönetimi yaklaşımı çerçevesinde, yönetme ve yönlendirme yeteneğine sahip, insanlarla iyi iletişim kurabilen, ekip halinde çalışmaktan hoşlanan, sorumluluk sahibi,  teknolojiye hakim, bu beceriyi uygulamada başarıya taşıyabilen bir bilgi yönetimi anlayışı ve tüm bu özellikleri spor yönetimi faaliyetlerinde değerlendirebilecek mesleki beceriye sahip bireyleri yetiştirmeyi esas alan önlisans programıdır.

Programın Amacı

Spor Yönetimi Programının amacı; spor hizmetleri ve rekraasyon hizmetleri sunan organizasyonlarla birlikte kamu ya da özel sektörlerinin farklı düzeylerdeki pozisyonlarda sportif faaliyetlerle ilgili kararların alınması ve uygulanması için gerekli mesleki beceriye sahip spor elamanları yetiştirmektir. Spor kültürünün kazanılması, spor yönetimi alanında uygulayıcı olarak problem çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilerek çözüm önerileri geliştirebilmek ve bu çözüm önerilerini savunabilmek, spor yönetimi ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda spor alanına özgü gerekli bilgi ve becerilere sahip olmak programın vizyon ve misyonunu oluşturmaktadır.

Kariyer Olanakları

Spor Yönetimi Programını başarı ile tamamlayanlar, özel ve kamu sektöründe çalışma fırsatı elde edebilmektedir. Program mezunları, spor kulüpleri ve gençlik ve spor müdürlüklerinde istihdam edilebilmekte; pazarlama, halkla ilişkiler, insan kaynakları, finans, yönetim, sponsorluk ve etkinlik yönetim departmanlarında çalışabilmektedir.