Program Tanımı

Ülkemizde ve dünyada beklenen yaşam süresinin artışına paralel olarak toplumlar giderek yaşlanmaktadır. Gerek yaşlanma ve gerekse trafik ve endüstriyel kazaların artışı fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine olan ihtiyacı arttırmaktadır.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon geniş bir ekip tarafından yürütülür. Ekibin içerisinde görev alan fizyoterapi teknikeri hasta için gerekli ekipmanın hazırlanması, çok tekrar gerektiren yardımlı ve gözetimli egzersizlerin ve fizyoterapist denetiminde hidroterapi uygulamalarını yapan, hasta veya engelli bireylerin yaşantılarını, sağlıklı, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız olabilmeleri amacıyla, fizik tedavi egzersiz uygulamalarını hekim ve fizyoterapist denetimiyle birlikte yapan kişidir.

Programın Amacı

Fizyoterapi Programının amacı, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle sakatlanan ve hekim tarafından tanısı konup fizyoterapist tarafından tedavisi belirlenen hastalara gerekli fizik tedavi ve rehabilitasyon programını sağlamaktır. Doğru, eksiksiz, kaliteli ve uluslararası standartlarda verilen eğitimle, Fizyoterapi Teknikerliği mesleğinin etik prensiplerini benimseyen, mesleki ve bilimsel olarak yeterli donanıma sahip, bilginin ve bilimin evrenselliğine inanan, etik ve akademik değerlere bağlı olan, insan haklarına saygılı, ilerici ve yenilikçi fizyoterapi teknikerleri yetiştirmek olup sağlık hizmetlerinde yaşanan hızlı değişime paralel olarak özel ve kamuya ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek kalifiye elemanlar mezun etmek amaçlanmaktadır.

Kariyer Olanakları

Fizyoterapi Programı mezunları, devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, Sağlık Bakanlığı, belediye ve üniversite araştırma hastanelerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, özel kliniklerde, spor kulüplerinde, huzurevlerinde çalışabilirler. Büyük oranlarda artan trafik ve diğer iş kazaları sonrasında, fonksiyon bozukluklarının kalıcı hale gelmesinin önlenmesi, kişinin bağımsızlığının kazandırılması konusunda fizyoterapi teknikerlerine önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir.