Sağlık, Kültür ve Spor Birimi; öğrenci odaklı yaklaşımı esas alarak, öğrencilerimizin beslenme, barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal ihtiyaçlarını belirlemek ve bu alanlarda taleplerini karşılamak için gerekli tedbirleri almayı ve çözüm olanakları sunmayı amaçlamaktadır.

Sağlık, Kültür ve Spor Birimi;

Öğrencilerimizin ihtiyaç duyduklarında başvurabilecekleri ve psikolojik destek alabilecekleri rehberlik hizmeti sunma,

Öğrencilerimizin her türlü fiziksel ve psikolojik sağlık sorunlarına yönelik çözüm oluşturma,

Öğrencilerimizin kendilerini ifade edebilecekleri ortamları sağlayarak, sosyal ve kültürel aktiviteler gerçekleştirmesini sağlama,

Öğrencilerimizin spor aktivitelerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli olanakları sağlama ve sportif faaliyetleri destekleme misyonuna sahiptir.