Dr. Öğr. Üyesi M. Sedat BEKİROĞLU

Yüksekokul Müdürü / Mütevelli Heyet Üyesi

 Van doğumludur. Kabataş Erkek Lisesi mezunudur. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde lisans eğitimini bitirmiştir. Lisansüstü eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesinde, Doktora eğitimini ise İstanbul Üniversitesinde tamamlamıştır.

1992- 2003 yıllarında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde, 2003-2015 yıllarında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümünde görev yapmıştır.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Genel Sekreterliği, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Havzası Doğal Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Mimarlık Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

2015 yılında İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunda göreve başlamış, Müdür Yardımcılığı ve Yüksekokul Sekreterliği görevlerinde bulunmuştur.  2017 yılından itibaren İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.