Dr. Öğr. Üyesi M. Sedat BEKİROĞLU (Müdür – Başkan)
Öğr. Gör. Leyla ANIL GÖL (Müd. Yrd.)
Öğr. Gör. Mustafa Ali GÖKÇE (Müd. Yrd.) 
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Özhan TÜRKER (Üye)
Öğr. Gör. Erhan TUĞCU (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Hacer CANATAN(Üye)
Öğr. Gör. Sevda Pınar MEHEL TUTUK (Üye)
Öğr. Gör. Öznur HAŞİN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Selin SARILI (Üye)
Öğr. Gör. Cansu KÖKEN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Merve ÖZHAN (Üye)
Öğr. Gör. Menşure CANPOLAT (Üye)
Öğr. Gör. Hamit Tolga ÖZDEMİR (Üye)
Öğr. Gör. Ali Nazım BEŞİKÇİ (Üye)
Öğr. Gör. Seda ERDOĞAN (Üye)
Öğr. Gör. Derya BOLAT (Üye)
Öğr. Gör. Sanem SOYLU (Üye) 
Dr. Öğr. Üyesi Yeliz GÖREN (Üye)
Öğr. Gör. Gizem KÖPRÜLÜLÜ (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Evin DOĞAN (Üye)
Öğr. Gör. Zuhal İPEK (Üye)
Öğr. Gör. Erdem GÖL (Üye)
Öğr. Gör. Öznur AYIK (Üye)
Öğr. Gör. Güler SEZGİN (Üye)
Öğr. Gör. Zeki KARPAT (Üye)
Öğr. Gör. Arif Emre ERDEN (Üye)
Öğr. Gör. Tuba KILIÇKAYA (Üye) 
Mustafa KÖRPE (Yüksekokul Sekreteri – Raportör)