Kurumsal İletişim Birim Müdürlüğü, kurumun markalaşması, hedef kitle tarafından beğenilen ve tercih edilen bir kurum halini alması amacıyla kurum içinde ve kurum dışında kurdukları ilişki düzenini yönetmekle sorumlu olan birimdir. Kurum içi aidiyet duygusunun oluşumuna destek olacak çalışmaların yapılmasında rol alır. Kurumsal İletişim Müdürlüğü, yüksekokulumuz ile etkileşim içinde olan tüm paydaşlarla aramızda kurum kimliğimize ve hedeflerimize uygun iletişimi sağlayarak ve  geliştirerek yüksekokulumuza olumlu katkılar yapmak için çalışmaktadır.

Bu amaçla Yüksekokulumuz öğrencilerle olan ilişkilerini güçlendirmek, onlara sunduğu imkanları  ve avantajları doğru şekilde anlatmak için çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Yüksekokulumuz tanıtımı için kullanılan tüm basılı ve görsel malzemelerin oluşturulması hazırlanması ve güncellenmesi de yine bu birimin görevleri arasındadır. 

Yüksekokulumuz içinde yapılan her türlü konferans, seminer, panel ve sergi gibi etkinliklerin organizasyonu için gereken tüm çalışmaları yerel, ulusal ve uluslararası medya organlarına yüksekokulumuz ilgili bilgi akışının sağlanması Kurumsal İletişim Birim Müdürlüğü yürütmektedir.