İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Kütüphanesi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek, bilgi ve belge ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Kütüphane koleksiyonu zengin içeriğe sahip olup hukuk, sağlık, işletme-ekonomi, edebiyat, güzel sanatlar, teknoloji gibi genel ve sosyal konulardan oluşmaktadır.

 

Misyon

Sahip olduğu farklı kaynakları kullanarak, hizmet verdiği kullanıcıların değişen ve gelişen bilimsel, akademik ve entelektüel ihtiyaçları doğrultusunda kalite bilgi hizmeti vermek, yaşam boyu öğrenme aktivitesini desteklemek ve yapılacak akademik çalışmalara yardımcı olmaktır.

Vizyon

Çağdaş bilgi hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanan bir meslek yüksekokulu kütüphanesi olmaktır. Bu doğrultuda amacımız kullanıcılarına gerek duyduğu bilgi kaynaklarını güncel teknoloji ile birlikte doğru ve hızlı bir şekilde suna bir kütüphane olmak, zengin ve kaliteli bir meslek yüksekokulu kütüphanesi olmaktır.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Kütüphane hizmetlerini en son teknolojik gelişmelerle birleştiren kütüphanemiz, eğitim verilen branşlarla ilgili basılı dermesini; veritabanı üyelikleri ile desteklemektedir. Öğrencilerinin ve akademik kadrosunun bilgi-belge ihtiyaçlarını karşılanmasının yanı sıra, ulusal/uluslararası bilgi birikimlerini geliştirmek amacındadır. Koleksiyon gelişimi, bağış, satın alma, abonelik ve değişim yollarıyla gerçekleştirilmektedir.

Akademik kadronun talepleri doğrultusunda, ulusal/uluslararası diğer üniversite kütüphaneleri ile işbirliği yapılarak, Kütüphaneler arası Ödünç Verme (ILL) imkânından yararlanılmaktadır. Kütüphanemiz, okulumuzla birlikte büyümeye ve açılan programlar doğrultusunda dermesini geliştirerek kullanıcılarına en iyi hizmeti vermeye devam edecektir. 

Galeri