Kütüphane ve Dokümantasyon Biriminin misyonu, Yüksekokulumuzun misyonu, vizyonu ve kalite standartları doğrultusunda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek; bilgi ve belge ihtiyacını karşılamaktır. Bu kapsamda; eğitim ve öğretim faaliyetinin nitelikli ve verimli gerçekleşmesi amacıyla, gerekli her türlü, bilgi ve belgeyi sağlar, bilgi ve belgeleri bütün araştırmacıların, üniversite öğrencilerinin ve çalışanların kullanımına sunulacak şekilde düzenler, mevcut bilgi kaynaklarından en iyi şekilde yararlanılmasını sağlamak amacıyla her düzeydeki kullanıcıya hizmet verir. Her akademik yılın başlangıcında öğrencilerimize oryantasyon hizmeti sunarak, bilgi merkezini ve hizmetlerini tanıtmayı sağlar. Kütüphane kullanım oranını artırmaya, öğrencilerimizi araştırma yapmaya ve kendilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütür.

Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi, düzenli periyotlarla yayın ihtiyaç ve taleplerini karşılayarak, öğrencilerimizin güncel bilgi ve ders kaynaklarına erişimini kolaylaştırmayı, veritabanları ile elektronik kaynakları kullanıma açmayı, öğrenci ve personelin güncel yayınlarla buluşturmayı hedeflemektedir.

Kütüphane Bilgi Sistemi

Yordam Kütüphane Sistemi

Kütüphanemiz