Program Tanımı

Yaşlanma, fizyolojik olarak kaçınılmaz bir olgudur. Yaşlılık ise, insanın doğumu ile başlayan yaşam sürecinde, kişinin gerek fiziksel, gerekse zihinsel yönden, bağımsızlıktan bağımlılığa geçtiği, bir yaşam dönemidir. Yaşlılık bu anlamda “Aktif ve bilinçli bir yaşamın’’ başlangıcıdır. Yaşlanma sürecini durdurmak olanaksızdır ancak bu dönemi sağlıklı ve aktif hale getirmek mümkündür. Sağlıklı yaşlanma yaklaşımı, her yaştan insanın sağlıklı, güvenli ve sosyal olarak aktif olabileceği bir hayat tarzını öngörmektedir. Yaşlılık dönemine sağlıklı ve aktif bir şekilde girilmesi hem yaşlı hem ailesi hem de ülkesi için büyük bir kazançtır. Dünyada ve ülkemizde tıp alanında gelişmeler sağlık hizmet kalitesindeki artış ve nüfus hareketliliğinde oluşan değişimler genç nüfusun azalıp yaşlı nüfusun artmasına neden olmuş, aynı zamanda ülkemizdeki geleneksel aile yapısının çekirdek aile yapısına dönüşmesi; sosyal hizmet alanlarından biri olan yaşlı bakım hizmeti açığının oluşmasına neden olmuştur. Yaşlı Bakımı Programı, yaşlı bakım hizmeti alanında ihtiyaç duyulan nitelikli personel ihtiyacını karşılamaya yönelik faaliyet yürüten önlisans programıdır.

Programın Amacı

Yaşlı Bakım Programının amacı, yaşlı bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek; kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin sağlık teknikerini yetiştirmektir. Gençlerin enerjisi ile yaşlıların bilgi birikimini sevgi eksenli bir amaçta buluşturmayı hedefleyen profesyonel yaşlı bakım ara elemanları ile sağlıklı ve kaliteli yaşlanan bir toplumu dünyaya kazandırmak amaçlanmaktadır.

Kariyer Olanakları

“Yaşlı Bakım Teknikeri” unvanı alan program mezunları, yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu ve Devlet Planlama Teşkilatında; aile danışma merkezlerinde; belediyeler, hastaneler, sivil toplum kuruluşları ile özel kurumlarda yürütülen yaşlı bakımı merkezleri, gündüz bakım merkezleri, özel huzurevleri ve güçsüzler yurtlarında; UNICEF, ILO gibi uluslararası gönüllü kuruluşlarda istihdam edilmektedirler.