Programın Tanımı

Hizmet sektörünün en dinamik ögelerinden biri olan turizm ve otelcilik sektörü her geçen gün büyümekte, buna bağlı olarak istihdam talebi de hızla artmaktadır. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, turizm ve konaklama sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikte, teorik ve pratik alanda gerekli donanıma sahip meslek elemanlarını yetiştiren önlisans programıdır. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı mezunları “Turizm Meslek Elemanı” unvanını alırlar.

Programın Amacı

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının amacı; ulusal ve uluslararası düzeyde turizm ve konaklama hizmet üretim sürecinde mükemmele ulaşmayı hedefleyen, kurumsal ve sosyal sorumluluğu benimsemiş, çok boyutlu ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış meslek elemanlarını sektöre kazandırmaktır. Program mezunları, turizm ve konaklama hizmetinin temel ilkelerini kavrayan, iş ahlakı ve etik kuralları benimseyen, mesleki bilgi ve becerilere sahip, teknolojik donanımı etkin kullanabilme yeterliliğinde, nitelikli meslek elemanları olarak sektörde yer alırlar.

Kariyer Olanakları

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı mezunları, Turizm ve Kültür Bakanlığı, turizm ve seyahat acenteleri, oteller, tatil köyleri, yiyecek/içecek işletmeleri, ulaşım şirketleri, kongre ve fuar merkezleri, liman işletmeleri gibi geniş bir alanda istihdam olanaklarına sahiptirler.