Covid-19 süresince öğrencilerimize, çalışanlarımıza ve tüm aile bireylerimizin yakınlarına psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti okulumuz psikoloğu tarafından verilmektedir.

Şişli Meslek Yüksekokulu Psikolojik Danışmanlık Merkezi

E-posta: psikolojik.danismanlik@sisli.edu.tr