Program Tanımı

Çocuk Gelişimi Programı, 0-6 yaş arası (okul öncesi), gerek normal gelişim gösteren, gerekse özel eğitim ihtiyacı olan çocukların beceri ve davranışlarını geliştirmek, sahip oldukları yeteneklerin farkına varmalarını sağlamak amacıyla sürekli kendini geliştirebilen, bilgisayar, drama, müzik vb. eğitimleri veren, nitelikli yardımcı eğitmenler yetiştiren önlisans programıdır.

Programın Amacı

Çocuk Gelişimi Programının amacı, alanında mesleki bilgi ve donanımı ile fark yaratacak; çocuk ve insan haklarına saygılı; teknolojik ve profesyonel yetkinliğe sahip; güncel akademik bilgilerle donatılmış; analitik düşünce yeteneği gelişmiş; takım ruhu ve dayanışmayı destekleyen; mesleki ve bireysel gelişime açık; katılımcı, dinamik, iş ahlakı, etik ve toplum vicdanına saygı gösteren; evrensel ölçütlere uygun eğitim sistemiyle, araştırma ve sorun çözme becerisine sahip; sürekli kendini geliştirebilen ve toplum yararına çalışan; bilişim ve okul öncesi alanlarında temel kuramsal referansları niteliksel açıdan algılamış, seçkin, çağdaş yardımcı eğitmen yetişmesini sağlamaktır.

Çocuk Gelişimi Programında, çocuk gelişimiyle ilgili bilgilerin oluşması için öğrencilere özendirici uygulamalar gösterilmekte, kişisel ve grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemi ve çocuk gelişimcisi olarak hukuki sorumlulukları aktarılmaktadır.

Kariyer Olanakları

Çocuk Gelişimi Programından mezun olanlar, kreş, yuva, anaokulu, kamu ve özel hastanelerin çocuk servisi oyun odaları, turizm ve spor merkezlerinin çocuk oyun alanları ile çocuk yayıncılığı alanlarında istihdam edilmektedir.