Misyon:

Ülkemizin geleceği olan gençlere; ulusal düzeyde eğitim veren, alanında çağın gerektirdiği bilgiye sahip, teknolojiye hakim ve değişen dünya koşullarına uyum sağlayan elemanlar yetiştiren, saygın ve güvenilir bir yükseköğretim kurumu olmaktır.

Vizyon:

Ülkemizin sağlık ve sosyal alanlarında hizmet veren kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve bahse konu alanlar başta olmak üzere diğer mesleki alanlardaki istihdam sorunlarını çözmek için konusunda uzman, liderlik vasıfları olan, iyi eğitimli elemanların yetişmesini sağlamaktır.