Covid-19 süresince uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülmekte olan derslerimiz açık ders havuzumuza kaydedilmekte ve salgın sonrasında da bütün eğitim öğretim materyallerine online olarak erişilebilir olacaktır. Güncellemeler devam etmektedir.