Öğr. Gör. Leyla Anıl GÖL( Müdür)

Öğr. Gör. Aysun ERGİN( Müdür Yrd.)

Doç. Dr. Evin DOĞAN(Seçilmiş Temsilci Üye)

Doç. Dr. Selin SARILI(Seçilmiş Temsilci Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Y. Özhan TÜRKER
(Seçilmiş Temsilci Üye)

Mustafa KÖRPE
(Yüksekokul Sekreteri – Raportör)