Mezun öğrencilerimiz, diploma sürecini aşağıda bulunan sorgu ekranı aracılığı ile kontrol edebilirler. Diploma teslim süreci Maslak yerleşkesinde gerçekleşecektir.


Not: Diplomaların hazır olma süreci ; basım, imza, soğuk damga ve tescillenme (İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla) işlemlerinden sonra, mezun olunan tarihe göre 4-6 ay aralığında sürmektedir. Diplomanız hazır hale gelene kadar e-devlet üzerinden alacağınız mezuniyet belgesini kullanabilirsiniz.


BİLİNMESİ GEREKENLER;
İlişik Kesme İşlemi: Mezun olan tüm öğrencilerimizin ilişik kesme işlemini tamamlamaları gerekmektedir. Daha önce geçici mezuniyet belgesi alan mezun öğrencilerimiz, tekrar ilişik kesme işlemi yapmayacaktır. Ancak teslim alınan geçici mezuniyet belgesinin iade edilmesi zorunludur.

Geçici mezuniyet belgesini kaybeden mezunlarımız, “Geçici Mezuniyet Belgesi Kayıp Dilekçesi” teslim etmek koşulu ile diplomalarını teslim alabileceklerdir.

İLİŞİK KESME SÜRECİ; 
*Kütüphane ve Dokümantasyon Birim Müdürlüğü: Kitap ödünç durumunun kontrolü.
*Bilgi İşlem Birim Müdürlüğü: Öğrenci kartının iade edilmesi. (Zorunludur.)
*Kariyer Merkezi Birim Müdürlüğü: Mezun bilgi sistemine bilgilerin aktarılması.
*Mali İşler Birim Müdürlüğü: Mali ilişiğinin olup/olmadığı hususunda inceleme yapılması. 
*Öğrenci kimlik kartının iade edilmesi zorunludur. Öğrenci kimlik kartı kayıp olan mezunlarımız, “kayıp bedeli” ödeyerek ilgili birim ile ilişiğini kesebilirler.
Ayrıca diploma için ücret talep edilmemektedir. Yukarıda belirtilen birimler ile (borç durumundan ötürü) ilişiği kesilemeyen öğrencilerimiz, ilişik kesme işlemi tamamlanana kadar diploma ya da geçici mezuniyet belgesi alamazlar.

Diploma Durum Sorgulama: