Program Tanımı

Dış ticaret; uluslararası bölgeler arasında yapılan sermaye, mal ve hizmet alım-satımıdır. Dış ticaret hacminin her geçen gün artmasıyla beraber ülkemizin dış ülkelerle olan ekonomik, sosyal ve politik ilişkileri önem kazanmıştır. Dış ticaretin miladı olarak kabul edilen 24 Ocak 1980 tarihinden sonra, geçilen liberal ekonomi ile ülkemiz de bu alanda önemli faaliyetlerle dış ticaret sektöründe yerini almıştır. Son yıllarda ülkemizde dış ticaret alanında ciddi gelişmeler yaşanmış, ülkemizin dış ticaret hacminde yadsınamayacak artışlar görülmüştür. Ülkemizin uluslararası ticaretteki başarısı, önceki yıllara oranla dış ticaret sektörüne olan eğilimi bir hayli artırmış, bu da eğitimli eleman ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Dış Ticaret Programı, alandaki talepleri karşılayacak meslek elemanlarını sektöre kazandıran önlisans programıdır.

Programın Amacı

Dış Ticaret Programının amacı; hızla gelişmekte olan dış ticaret sektörünün yoğun rekabet ortamı içerisinde, uluslararası ticareti; hukuki, siyasal, ekonomik ve kültürel yönden inceleyebilecek donanımlara sahip profesyonel elemanlar yetiştirmektir. Program süresince verilen akademik bilgiler ve mesleki yabancı dil, mesleki sorumluluk ve iş ahlakı bilinci ile harmanlanarak öğrencilerimizin bu alanda uzmanlaşması hedeflenir.

Kariyer Olanakları

Dış Ticaret Programı mezunları, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı gibi başta kamu kurumları olmak üzere, tüm firmalarının ihracat/ithalat ve lojistik gibi departmanlarında görev alabilir, özellikle ithalat/ihracat alanında faaliyet gösteren şirketlerde çalışma imkanı bulabilirler. Ayrıca çeşitli sektörlerin nakliye, satın alma, pazarlama, üretim ve gümrük gibi alanlarında çalışabilirler.

Program mezunları ayrıca bankacılık ve benzeri finans kurumlarının kambiyo ve dış ticaret bölümlerinde, uluslararası nakliye firmaları ve gümrük müşavirliklerinde, Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışabilir, dış ticaret uzmanı olarak firmalara danışmanlık yapabilirler.