Danışma Hizmeti
Kullanıcıların karşılaştıkları sorunları çözmek ve danışma kaynaklarının kullanımına yardımcı olan rehberlik hizmetidir. Kütüphanemize gelen kullanıcıların bilgiye ve kaynaklara kolayca erişebilmelerini sağlamaktır.

Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL) Hizmeti
Kütüphaneler arasında ödünç yayın alıp verme işlemini içeren, uluslararası bir sistemdir. Kütüphanemizde bulunmayan yayınların işbirliği içinde bulunduğumuz diğer kütüphanelerden kütüphanelerarası ödünç alma yöntemiyle sağlanması işlemidir.

Ödünç Verme
 

Materyal Türü

Kullanıcı

Ödünç Verme Süresi

Materyal Sayısı

Kitap

Akademik Personel

45 gün

2 uzatma

5

Önlisans Öğrencileri

7 gün

2 uzatma

3

İdari Personel

7 gün

2 uzatma

3

Süreli Yayınlar

Kütüphane içinde kullanılır.

Referans Yayınları

Kütüphane içinde kullanılır.

Ödünç Verme Kuralları

  • Kullanıcılar ödünç almak istedikleri materyal ile birlikte kimlik kartlarını göstermelidir.
  • Başka bir kullanıcının kimliği ile ödünç alma işlemi yapılamaz.
  • Kütüphane gerekli gördüğü durumda iade beklemeksizin bir yayını geri çağırma hakkına sahiptir

    iade
  • Kullanıcı ödünç aldığı yayını zamanında iade etmekle yükümlüdür.
  • Zamanında iade edilmeyen yayınlar için günlük 0.50 kuruş ceza uygulanmaktadır.

Hatırlatma notu gönderilmemesi kullanıcının ceza yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Kayıp ve Zarar Görmüş Yayınlar

  • Kullanıcılar aldıkları kitapları korumak ve zarar vermemekle yükümlüdür.
  • Kaybedilen yayının baskısı mevcut olanlar için;

    a) Kullanıcı 15 gün içinde yayının son baskısını temin etmek zorundadır.

  • Baskısı tükenmiş yayının kaybedilmesi durumunda ise;

   a) Kullanıcı eşdeğer bir yayını 30 gün içinde temin etmek, bulamadığı takdirde belirlenen yayın fiyatını ödemek zorundadır.