Zamanında iade edilmeyen yayınlar için günlük (50 kuruş) gecikme cezası uygulanır.
Hatırlatma notu gönderilmemiş olması kullanıcının ceza yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Cezalarla ilgili kurallar akademik ve idari personel için de aynen uygulanır.
Ödünç alınmış bir yayının kaybedilmesi halinde yayının güncel fiyatı kullanıcı tarafından kütüphaneye ödenir.
Okuyucu almış olduğu yayın/yayınları 30 günden fazla geciktirir ise kütüphane hesabı 1 dönem boyunca kapatılır ve ödünç yayın verilmez.
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokul Kütüphanesi ödünç verdiği herhangi bir yayın /yayınları belirtilen süreden daha önce iade edilmesini talep edebilir.
Kütüphane içinde sigara içilmesine, yiyecek ve içecek bulundurulmasına izin verilmez.
Kütüphaneye girmeden önce cep telefonlarının sesi mutlaka kapatılmalıdır.
Kütüphane içinde sahibi belli olmayacak şekilde çanta ve özel eşya bırakılmamalıdır.
Kullanıcılar kütüphane personeline ait araçları izinsiz kullanamaz ve kütüphane içindeki araç ve malzemelerin yerlerini değiştiremez.
Kullanıcılar herhangi bir materyalin tamamını fotokopi vb. şekilde çoğaltamaz.
Kullanıcılar kütüphanede bulunan bilgisayarlardaki programları kopyalayamaz.
Kullanıcılar internet kullanımı sırasında yasa dışı ve ahlaki değerlere uygun olmayan ögeler içeren web adreslerine giremez.

Akademik personelin 45 gün süre ile 3 kitap, 1 süreli yayın (güncel sayılar hariç), 1 kitap dışı gereç kullanım hakkı vardır. 2 defa 45 gün uzatma hakkı bulunmaktadır.

Öğrencilerimizin 7 gün süre ile 2 kitap, 1 süreli yayın (güncel sayılar hariç), 1 kitap dışı gereç kullanım hakkı vardır. 2 defa 7 gün uzatma hakkı bulunmaktadır.

* Edebi eserler tüm kullanıcılar için 15 gün ile sınırlıdır.