Program Tanımı

Mimari Restorasyon Programı; kadim insanlık coğrafyalarının başında gelen Anadolu başta olmak üzere, taşınmaz kültür varlıklarının niteliklerine en az müdahale ile her türlü olumsuz etkenlere karşı korunması; bir onarım veya tamamlama işlemine girişilmeksizin yıpranmanın durulması; yıkılan, harap olan bölümlerin aslına uygun biçimde bilimsel prensiplere uygun olarak onarılması işlemini yapan restoratör teknikerleri yetiştirmeye yönelik önlisans programıdır.

Programın Amacı

Mimari Restorasyon Programı, Türkiye’de taşınmaz kültürel değerlerin restore edilerek gelecek kuşaklara nitelikli bir biçimde aktarılmasını hedef alan bütün restorasyon ve konservasyon çalışmalarına bilimsel niteliklerle donanmış eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kariyer Olanakları

Mimari Restorasyon Programı mezunları, Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na bağlı müze ve saraylarda veya özel müzelerde, restorasyon ve konservasyon konularında faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların laboratuvar, şantiye ve bürolarında, vakıfların gerçekleştirdiği restorasyon işlerinde, arkeolojik kazı ekiplerinde ve şantiyelerde mimarlar yanında ara teknik personel olarak istihdam edilmektedir.