Halkla İlişkiler ve Tanıtım Biriminin misyonu; kurum içi ve kurum dışı iletişim stratejilerinin planlamasını yapmak; kurum markasının, kurum değerlerine uygun çerçevede yaygınlaşmasını sağlayacak tüm faaliyetleri yürütmek; Yüksekokulumuz hakkında öğrenci ve öğrenci adaylarımıza tam ve doğru bilgi verilmesini; akademik çalışmalar ve mesleki / sosyal etkinliklerin topluma duyurulmasını sağlamaktır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birimi, Yüksekokulumuz web sayfasında anlık haber, duyuru, etkinlik çalışmalarını güncellemek, kurum ziyaretleri (özel-devlet liseleri/temel liseler/etüt merkezleri/özel-devlet kurum ve kuruluşlar) gerçekleştirmek; sosyal medya hesaplarında günlük aktivasyon sağlamak; medya kuruluşlarına gerekli dokümanları iletmek, medya, satın alma planlaması ve reklam çalışmalarının sürdürülmesini sağlamak; tanıtım için gerekli materyallerin tespit edip, tasarım ve uygulama süreçlerinin takibini yapmak; Yüksekokul içerisinde veya dışarısında gerçekleştirilecek olan fuar, organizasyon vb. aktivitelerin gerçekleşmesini sağlamak gibi Yüksekokulumuzun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak kurum kimliği ve kurum kültürüne uygun çalışmalar yürütür.

Kurumsal kimliğe uygun olarak kurumsal imajı güçlendirmek ve kurumsal markalaşma yolunda ilerlemek hedeflenmektedir.