Öğr. Gör. Öznur AYIK
Program Başkanı

Öğr. Gör. Burcu SANİN