Program Tanımı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, çeşitli sağlık kurumlarının orta ve üst düzey yönetim kademelerinde görev alacak sağlık kurumları işletmecilerini yetiştiren önlisans programıdır.

Programın Amacı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programının misyonu; koruyucu, iyileştirici ve rehabilite sağlık hizmetlerini, işletmeciliğin ulaştığı en üst düzeyde, yaygın ve bütünleşik bir yapı içinde, uygun ekonomik koşullarda topluma sunarak, işletmecilik açısından sağlık sektörüne, sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki akademik çalışmalara ve bilimsel araştırmalara olanak sağlayarak, sağlık yönetimi ile ilgili her konuda yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek, kendilerini mesleklerine adamış, üstün nitelikli, insana değer veren sağlık yöneticileri yetiştirmektir. Çeşitli sağlık kurumlarının orta ve üst düzey yönetim kademelerinde çalışacak sağlık kurumlarında hizmet yönetimi, insan kaynakları , finansal yönetim, sağlık hukuku ve politikası gibi hususlarda gerekli eğitimi almış, iletişimi güçlü, organizasyon ve koordinasyon yeteneğine sahip, sağlık sektörüne ve işletme alanına özgü bilgi ve beceriyi kazanmış nitelikli ara elemanları sağlık sektörüne kazandırmak amaçlanmaktadır.

Kariyer Olanakları

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı mezunlarının geniş istihdam olanağı bulunmaktadır. Program mezunları, idari, mali ve destek birimleri olan; kamu ve özel hastaneler, sağlık kuruluşları, belediye sağlık merkezleri, tıbbi laboratuvarlar, ecza depoları, rehabilitasyon merkezleri, Sosyal Güvenlik Kurumları, medikal cihaz üreten işletmeler, özel sigorta şirketleri, sağlık turizm şirketleri ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinde çalışabilirler.