Öğr. Gör. Öznur HAŞİN
Program Başkanı

Öğr. Gör. İrfan YOLAÇAN

Öğr. Gör. Gizem Esra DESTEGÜL