Programın Tanımı

Modern yaşamda enerjiye olan bağımlılığımıza paralel olarak çevreye verdiğimiz tahribatın farkına varıp çevreye uyumlu ve daha temiz enerji kaynaklarına yönelme gereği gün geçtikçe artmaktadır. Enerjinin ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli bileşenlerinden biri olduğu, yaşam standartlarının yükseltilmesinde hayati bir rol oynadığı bilinmektedir. Sürdürülebilir bir kalkınmanın sürekli ve kaliteli bir enerji arzıyla mümkün olacağı da çok bilinen bir diğer husustur. Ülkemizde, kamu ve özel sektörde alternatif enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği konularında görev alacak, sorumluluk sahibi, görev bilinci yüksek insan gücü yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı mezunlarına “Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi” ön lisans diploması ve “Tekniker” unvanı verilir. Alternatif Enerji Kaynakları Programı mezunları, sektörde enerji üretimi ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren kuruluşlarda, enerji teknolojisine dayalı mal üreten kuruluşlarda veya tüm bu teknolojiler için bakım ve servis hizmeti üreten kuruluşlarda çalışabilirler. Ayrıca enerjiye dayalı çevre teknolojisi üreticilerinde veya ilgili alandaki hizmet üreticisi kuruluşlarda da istihdam edilebilirler.

Programın Amacı

Ülkemizin enerji endüstrisinin merkezi İstanbul’dur. Son yıllarda enerji sektörü uluslararası standartlarda yaptığı üretimle ve tüm dünya ülkeleriyle yapılan sektörel ortaklıklarla kendini kanıtlamış olup markalaşarak yaptıkları yerli yatırımlarla önemli adımlar atmıştır. Enerji sektöründe rekabete dayalı üretimin ve pazarlamanın yürütülebilmesi için, çağdaş teknolojik vizyona sahip, teorik ve pratik eğitimi müşterek almış, uygulamada uzmanlaşma yanında, güçlü görsel ve iletişimsel yeteneklere sahip elemanların yetiştirilmesi esastır. Program, sektörün belirtilen ihtiyaçlarına yönelik olarak; enerji olgusunu, yaratıcılık kriterlerini, üretim trendlerini, teorik bilgisini, makine tasarım ve üretim tekniklerini kapsayan ders içerikleriyle, alternatif enerji alanında uzman elemanları sektöre kazandırmayı hedeflemektedir.

Kariyer Olanakları

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı mezunlarını iş alanı oldukça geniş olup, Güneş enerjisi, Rüzgar enerjisi, Jeotermal enerjisi, Biokütle enerjisi, Dalga enerjisi gibi sektörünün öncü yatırım alanlarında tasarım, planlama, üretim, kalite kontrol, pazarlama, ürün geliştirme, teknik servis, montaj departmanlarında çalışabilir ayrıca bireysel işlerini de kurabilirler.