Program Tanımı

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı, günümüzün sayıları giderek artan sağlık kurumlarının, ileri teknoloji ürünü  tıp araç-gereçlerini  (sayısal röntgen, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleyici, sayısal görüntüleyiciler…) başarı ile kullanabilecek, nitelikli ve donanımlı meslek elemanlarını yetiştirmeyi esas alan önlisans programıdır.

Programın Amacı

Tıbbi görüntüleme, insan vücudunun çeşitli tekniklerle iç yapısının gösterilmesini ifade eder. Böylelikle hastalıkların teşhis ve tedavisi daha kolay, çabuk ve sağlıklı yapılabilmektedir. Bu  yöntemler bütünü, potansiyel bir hastalığa koruyucu önlem almanın yanı sıra, hastalığın seyri ile ilgili de aydınlatıcı bilgi sahibi olunmasını sağlamaktadır. Tıbbi Görüntüleme Programı, hastalıkların teşhis ve tedavisi aşamalarında radyolog hekim tarafından kullanılan ünitelerde, hekimlere yardımcı kalifiye çalışanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kariyer Olanakları

Günümüzde hemen her hastanenin Radyoloji bölümü bulunmaktadır. Özel görüntüleme merkezlerinin sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Program mezunlarının, hastanelerde ve özel görüntüleme merkezlerinde istihdam olanağı bulunmaktadır. Kamu kurumları dışında özel hastane ve poliklinikler, tıp merkezleri önemli bir istihdam alternatifi oluşturmaktadır. Meslek elemanı olarak işe başlayanlar, başarı durumlarına göre çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda yönetim kademelerinde yer alabilir.