Meslek yüksekokullarının bilimsel ve akademik bilgi üretme ve geliştirme süreçlerine katılma, toplumsal aydınlanmaya ve ilerlemeye katkı sağlama gücü bulunmaktadır. Bu güç ve deneyimler ışığında İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, farklı disiplinlerden güncel bilimsel makalelerinin yer aldığı Akademi Şişli Dergisini yayın dünyasına kazandırdı. 2015 yılında “Türkiye’de Meslek Yüksekokulu Algısı” temalı I. Ulusal Şişli Sempozyumu düzenleyerek, pek çok üniversiteden akademisyen ve araştırmacılar için bilimsel tartışma platformu oluşturdu. Bilimsel etkinlikler yolculuğu 2016 yılında “Çalışma Yaşamına Disiplinlerarası Yaklaşımlar” başlıklı II. Ulusal Şişli Sempozyumu ile devam etti. 2017 yılında ise “Kent, Çevre ve Sağlık” temalı III. Ulusal Şişli Sempozyumu düzenlendi. 2018 yılında ise sempozyumu uluslararası boyuta taşıma hedefiyle I. Uluslararası Şişli Bilim Kongresi düzenleme kararı alındı. İngiltere, Romanya, Hindistan, Bulgaristan ve Azerbaycan ile yurt içindeki birçok üniversiteden akademisyenler ve araştırmacılar bir araya gelerek bilimsel çalışmalarını sundu, bilgi birikimlerini öğrencilerimizle paylaştı. 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, nitelikli ve fark yaratan mesleki eğitimin yanı sıra, sempozyum, kongre, konferans gibi bilimsel etkinliklerle, güncel ve özgün araştırma ve çalışmaların paylaşacağı platformlara ev sahipliği yapmaya devam edecek.