2021-2022 Eğitim- Öğretim yılı Bahar yarıyılı Yatay Geçiş başvuruları

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI A-)Başvuru Yeri ve Şekli: Başvurular bizzat ya da noterden alınan vekalet ile birlikte İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Maslak Yerleşkesi Öğrenci İşleri Birim Müdürlüğü’ne 10.01.2022-18.02.2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Aday öğrenciler, belirtilen başvuru belgelerini eksiksiz olarak teslim etmekle yükümlüdürler. Belgelerden herhangi birinin son başvuru

Yayınlanma Tarihi:

10 Ocak - 00:00

End

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

A-)Başvuru Yeri ve Şekli:

Başvurular bizzat ya da noterden alınan vekalet ile birlikte İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Maslak Yerleşkesi Öğrenci İşleri Birim Müdürlüğü’ne 10.01.2022-18.02.2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Aday öğrenciler, belirtilen başvuru belgelerini eksiksiz olarak teslim etmekle yükümlüdürler. Belgelerden herhangi birinin son başvuru tarihine kadar teslim edilmemesi durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılarak eksik evrak nedeni ile reddedilecektir. Tüm belgeler mühürlü, ıslak imzalı ya da e-imzalı olmak zorundadır.  Mail, belge fotoğrafı, fotokopi, ekran görüntüsü vb. geçersiz sayılacaktır.

B-)Başvuru için Gerekli Belgeler:

1) Başvuru Formu (tıklayınız.)

2) ÖSYS Yerleştirme Belgesi

3) ÖSYS Sonuç Belgesi

4) Öğrenci Belgesi

5) Disiplin Belgesi

6) Transkript (Not durum belgesi)

7) Lise Mezuniyet Belgesi

8) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

9) Bir (2) Adet Vesikalık Fotoğraf

10) Varsa; daha önce bitirmiş olduğu okula ait güncel transkript ve ders içerikleri

*** Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı’na başvurarak kabul edilen öğrencilerin, kesin kayıt esnasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından alacakları “Sağlık Raporu” nu teslim etmeleri gerekmektedir.

C-)2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Kontenjan ve Ücretleri için Tıklayınız.

  • Son 5 yıla ait ÖSYS Taban-Tavan Puanları için tıklayınız.

D-)2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Takvimi

Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

Başlama Tarihi                        :  10.01.2022

Bitiş Tarihi                              :  18.02.2022

Yatay Geçiş Değerlendirme Tarihleri:

Başlama Tarihi                        :  21.02.2022

Bitiş Tarihi                              :  25.02.2022

 Yatay Geçiş Sonuçlarının İlanı:

İlan Tarihi                               :  25.02.2022

Kesin Kayıt Tarihleri:

Başlama Tarihi                       :  28.02.2022

Bitiş Tarihi                             :  03.03.2022

Yedek Kayıt Tarihi:

Başlama ve Bitiş Tarihi             : 04.03.2022

E-)Değerlendirme:

Kurumlar arası (genel not ortalaması ile), Ek Madde1 (merkezi yerleştirme puanı ile) ve kurum içi yatay geçiş değerlendirme usul ve esaslarına aşağıdaki paylaşılan uzantılar üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

https://www.yok.gov.tr/ogrenci/guz-ve-bahar-donemi-ek-madde-1-uygulama-ilkeleri

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

*KKTC’de bulunan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler, Bahar Yarıyılında ek madde1 (merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş) kapsamında yatay geçiş yapamazlar. Ancak eşdeğer programlar arasında genel not ortalaması ile (100’lük sistemde en az 60, 4,00’lük sistemde en az 2,29) yatay geçiş hakları bulunmaktadır.

F-)Kesin Kayıt:

Değerlendirme sonucu yüksekokul resmi web sitemizde ilan edilecektir. Kabul edilerek kesin kayıt hakkı kazanan aday öğrenciler, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı yatay geçiş takviminde belirtilen kesin kayıt tarihlerinde İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Maslak Yerleşkesine gelerek kesin kayıt işlemini tamamlamak zorundadırlar.

**** Kabul edilen adaylar, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan alacakları “Yatay geçişe engel bir durum yoktur” ibaresini içeren resmi yazıyı kayıt esnasında teslim etmek zorundadırlar. Aksi durumda, kabul edilmiş olsa dahi kesin kaydını tamamlayamazlar.

YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

1)  Hangi derslerden muaf olacağım ?

1) Ders muafiyetleriniz, program başkanınız tarafından incelenerek belirlenmekte olup kabul edilen aday öğrencilere kayıt tarihinden önce hangi derslerden muaf olduğu bilgisi tebliğ edilmektedir.

2) Kesin okulunuza geçebilir miyim?

2) Başvurularımız 18.02.2022 tarihinde bitecektir. Bu tarihlere kadar alınan başvurular arasında puan sıralaması yapılacaktır. Asil ve yedek kazanan listesi resmi web sayfasında yayınlanacak, ayrıca kendileri hakkındaki karar yazılı olarakta tebliğ edilecektir.

3) 2.sınıftan başlamak için kaç kredilik dersten muaf olmam gereklidir?

3) Bahar dönemi için 2.sınıftan başlamak isteyen öğrenciler 45 AKTS ve üzeri dersten muaf olması gerekmektedir.

4) TYT puanım yetersiz nasıl geçiş yapabilirim?

4) Yönetim Kurulunca eş değer kabul edilen programlar (isimleri aynı ya da içerik bakımından en az %80 aynı olan) arasında genel not ortalaması ile geçiş yapabilirsiniz.

5) Genel not ortalamamın kaç olması gereklidir?

5) Genel not ortalamanızın en az 2,29 ve üzeri olması gerekmektedir.

6) Son dönem için okulunuza gelmek istiyorum hangi şartlarda gelebilirim?

6) Son döneminiz için sadece Merkezi Yerleştirme(ÖSYM) puanınız ile geçiş yapabilirsiniz.

7) Muaf olmadığım dersleri nasıl tamamlayabilirim?

7) Muaf olmadığınız dersleri, dönem içerisinde krediniz yettiği kadarıyla alabilirsiniz. 2.Sınıf öğrencileri bir dönemde en fazla 40 kredi, 55 AKTS kadar ders alabilmektedirler.

8) Dönem içerisinde kredi sebebi ile alamadığımız dersleri nasıl verebiliriz?

8) Kredi üst sınırına takıldığı için tüm derslerini alamayan öğrencilerimiz (değerlendirme sonucunda yeterli krediden muaf olarak 2. Sınıfa intibakı yapılanlar), bahsi geçen dersleri yaz okulunda tamamlayabilmektedirler.

9) Açık Öğretim Fakültesinden yüksekokulunuza geçiş şartları nelerdir?

9) YÖK mevzuatı uyarınca hem genel not ortalaması hem de TYT puanı ile Açık Öğretimden Örgün öğretime geçiş yapılabilmektedir. Genel not ortalaması en az 3.15, TYT puanı ise yüksekokulumuzun ilgili yıldaki taban puanına eşit veya üzerinde olması gerekmektedir. Ancak ikinci üniversite kapsamında açık öğretim programlarına sınavsız olarak kayıt olan öğrenciler, genel not ortalaması ya da merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş haklarından faydalanamazlar.

 


Yayınlanma Tarihi:

10 Ocak

MORE DETAIL

MASLAK YERLEŞKEMİZ

Maslak Mh. Atatürk Otosanayi Sitesi 55. Sk. No:2 Maslak / İSTANBUL

T:0850 474 7868
F:+90 212 250 95 53
M:info@sisli.edu.tr
Kep Adresimiz:sislimyo@hs01.kep.tr

ESENTEPE YERLEŞKEMİZ

Esentepe Mh. Büyükdere Cd. No:100
34394 Şişli / İSTANBUL

T:0850 474 7868
F:+90 212 250 95 53
M:info@sisli.edu.tr
Kep Adresimiz:sislimyo@hs01.kep.tr
TOP
Görüşmeyi Başlat
1
Merhaba, Whatsapptan bilgi almak için tıklayınız.