1. Kitap bölümleri genişliği 16 cm yüksekliği 24 cm olan ölçülere göre yazılmalıdır.
 2. Sayfa kenar boşlukları sol 2,5 cm, üst- alt-sağ 2 cm olarak ayarlanmalıdır.
 3. Metnin ana başlığı Times New Roman yazı karakteri ile tamamı büyük harflerle 14 punto ve kalın olarak yazılmalıdır. Ana başlık sayfaya ortalanmalıdır.
 4. Metin ana başlığından sonra iki satır boşluk bırakılarak 12 punto Times New Roman yazı karakteri ile yazar adı ve soyadı yazılmalıdır. Yazar adının sadece ilk harfi, soyadının ise tamamı büyük harfle yazılmalıdır. Yazar isimleri sağa yaslı olarak yazılmalıdır. Birden fazla yazar varsa isimler yan yana yazılmalıdır.
 5. Yazarın unvanı, kurumu, e-mail adresi dipnot şeklinde 9 punto Times New Roman yazı karakteri ile ilk sayfada belirtilmelidir.
 6. Yazar adlarından sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır.
 7. Metin Times New Roman yazı karakteri ile 11 punto ve 1.15 satır aralığı kullanılarak iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.  
 8. Metin içindeki Başlıkların Yazımı

1.derece başlıklar; sadece ilk harfler büyük ve kalın, 14 punto, (Kırmızı renk verilmesi)

2.derece başlıklar; sadece ilk harfler büyük ve kalın, 13 punto, (Mavi renk verilmesi)

3.derece başlıklar; sadece ilk harfler büyük ve kalın, 12 punto, (Yeşil verilmesi)

Daha alt başlıklar; sadece ilk harfler büyük ve kalın italik, 12 punto. (Turuncu renk verilmesi)

 1. Metnin başında özet vermeye gerek yoktur. Konuyla ilgili bir ara başlık ya da “Giriş” başlığı kullanılarak metne başlanabilir.
 2. Paragraflar önce 0nk, sonra 5 nk olacak şekilde düzenlenmelidir.
 3. Paragraf girintisi 0,5 cm olmalıdır.
 4. Dipnotlar 9 punto olarak verilmelidir. Dipnotlarda kaynakça yer almamalı sadece açıklamalara yer verilmelidir.
 5. Tablolar numaralandırılmalı, tablo başlığı tablonun üstünde yer almalı, 11 punto ve kalın olarak yazılmalıdır. Tablo içeriği 10 punto ve tek satır aralığında olmalıdır.  Tablolar bir sonraki sayfaya kayarak bölünmemelidir.
 6. Şekil ve grafikler numaralandırılmalı, şekil ve grafik adları alta 10 punto ve italik olarak yazılmalıdır.
 7. Tablo, şekil ve grafiklere metin içinde atıf yapılmalıdır. (Tablo 1’de, Şekil 2’de vb. gibi)
 8. Metin kaynakça dâhil 20 sayfayı geçmemelidir.
 9. Alıntılar metin içinde ve parantez kullanılarak verilmelidir. Metin içi atıflar tek yazarlı eserlerde (Doğan, 2014),  iki yazarlı eserlerde (Doğan & Türker, 2003), üç yazarlı eserlerde (Aydın, Türker & Doğan, 2016), üçten fazla yazarlı eserlerde ise (Sarılı & ark., 2018) şeklinde olmalıdır. Bir yazarın aynı yıl içerisinde yayınlanan eserlerine atıf yapılırken (Alkan, 2014a, 2014b) şeklinde verilmelidir.
 1. Kaynaklar alfabetik sıraya göre yazılmalıdır. Kullanılan tüm kaynaklar orijinal dilinde yazılmalıdır. Kaynakça yazım örnekleri aşağıda verilmektedir.

Makale: Yazar soyadı, Yazar adının baş harfi. (Yıl). Makalenin başlığı. Makalenin Yayınlandığı Derginin Adı, Sayı (Cilt), sayfa no. Varsa Doi numarası.

Kitap: Yazar soyadı, Yazar adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı. (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayın Evi

Kitap bölümü: Yazar soyadı, Yazar adının baş harfi. (Yıl). Bölüm adı. Editörün Adı Soyadı (Ed.), Kitap adı içinde (sayfa aralığı).  Basım Yeri: Yayın Evi

Çeviri Kitap: Yazar soyadı, Yazar adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı. (Çeviri editörünün adı soyadı, Çev. Ed.).  Basım Yeri: Yayın Evi

Bildiri: Yazar soyadı, Yazar adının baş harfi. (Yıl). Bildirinin başlığı. Bildirinin Sunulduğu Etkinliğin Adı, Tarih, Şehir, sayfa.

İnternet kaynağı: Kaynak (Yıl). Yayın adı. (İnternetten erişim tarihi ve adresi)