SÖZLÜ SUNUM: Sözlü sunumların yapılacağı oturumlarda her bir konuşmacı için ayrılan süre 20 dakikadır. Bu sürenin 15 dakikası sunum için, kalan 5 dakikası ise dinleyicilerin değerlendirme, yorum, eleştiri ve soruları ve bunların cevaplandırılması için kullanılır. Oturum başkanları ile teknik yardım ekibi oturumlardan 10 dakika önce salonda bulunacaktır. Her salonda sunumlar için projeksiyon cihazı ve bilgisayar bulunacaktır. Sunumlar için bu bilgisayarlar kullanılacağı için sunumu önceden salondaki bilgisayara yüklemesi gerekir. Sunumla ilgili teknik konularda destek almak üzere salonda bulunan görevlilere başvurulabilir.

SANAL SUNUM: Sanal sunumlar gerçek zamanlı video konferans ya da kayıtlı videolar halinde yapılacaktır. Sanal sunum yapanlar gerçek zamanlı bir yazılımla (Skype programı kullanılacaktır) yöneltilebilecek sorulara cevap vermeyi kabul etmeli ve sunum saatinde internete bağlı olmalı veya telefonu ulaşılabilir olmalıdır. Sunumlar 15 dakika ile sınırlı olmalıdır.

POSTER SUNUM: Poster sunum boyutları (boy: 120 cm, en: 90 cm) ölçülerinde olmalıdır. Posterler kongre süresince belirli bir alanda sergilenecek, ayrıca sunum yapmak isteyenler için Poster Sunum oturumu yapılacaktır. 10 dakikalık sunumlar yapılacaktır.