1. Uluslararası Şişli Bilim Kongresi’ne katılım ücretsizdir. Bildiri özetleri İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu tarafından bildiri özet kitapçığında yayımlanacak ve kongre sırasında yazarlara takdim edilecektir. Bildiri tam metinleri ise tercihe bağlı olarak uluslararası yayınevi tarafından kitap bölümü şeklinde yayımlanacak ve yazarlara sunulacaktır.

Hakem onayı alan bildiri tam metinlerinin uluslararası kitap bölümü

olarak yayımlanması için aşağıda belirtilen hesaba 120 TL veya 20 Euro ücret ödenmesi gerekmektedir.

* Çok yazarlı bildirilerde de aynı şekilde her bir yazarın
120 TL veya 20 Euro ödeme yapması gerekmektedir. 

* Bilim Kurulu tarafından onay almayan bildiriler için yazarlara ücretleri iade edilecektir.

TR86 0013 4000 0068 2739 6000 92-EUR
TR59 0013 4000 0068 2739 6000 93-USD
TR32 0013 4000 0068 2739 6000 94-TL
Hesap İsmi : İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU