Description: https://www.sisli.edu.tr/images/uploads/members/akadro/85899df1d384f51f822411f7a9f2487d.pngSevgili Gençler,

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, İstanbul Şişli Vakfı tarafından Türk ekonomisi ve sanayisinin gelişmesinde önemli rolü olan eğitilmiş insan gücünün yetiştirilmesini sağlamak amacıyla 2012 yılında kurulmuş ve 2012-2013 akademik yılında 9 program ve 450 öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Bir yükseköğretim kurumu için oldukça kısa sayılabilecek 5 yıl içinde önemli atılımlarda bulunduk. Bugün, aktif olarak 21 farklı diploma programı ve 2500’ü aşkın öğrenci ile eğitim faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Programlarımızın 19’unun II.Öğretimi de mevcut.  

Şişli Meslek Yüksekokulu olarak amacımız, mesleklerini ülkemizin her köşesinde icra edebilecek bilgi ve bilimsel yeterliliklerle donatılmış mezunlar vermektir. Mezunlarımız, Dikey Geçiş Sınavı ile okudukları programları lisans düzeyinde devam ettirebilme şansına sahipler. İsterlerse 2 yıllık eğitimlerinin ardından hemen iş yaşamına atılabilmekte, isterlerse diplomalarının yanında onlara verdiğimiz “diploma eki” sayesinde dünyanın diğer üniversitelerinde eğitimlerine devam edebilmektedir.

Kurulduğumuz 2012 yılından günümüze kadar yaklaşık 2000 mezunumuzun büyük kısmı ilgili sektörlerde çok başarılı çalışmalarla kendi işyerlerini kurdular veya çalıştıkları kurumun vazgeçilmez unsurları haline geldiler. Mezun öğrencilerimizden ve istihdam eden kuruluşlardan gelen olumlu geri bildirimler ve yapıcı eleştiriler, bizler için gurur kaynağı olmanın yanı sıra öğretim politikalarımızı geliştirmede de önemli referansımızdır.

Öğrencilerimizin sosyal açıdan da gerekli donanımları kazanmalarına da son derece önem veriyoruz. Öğrenci kulüplerinde aktif rol almalarını destekliyor, kültür, sanat, spor ve sosyal sorumluluk etkinliklerinde üzerimize düşen teşvik görevini yerine getiriyoruz. Bu amaçlarla;

  • Eğitim-öğretim faaliyetlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
  • Öğrenci odaklı olmayı,
  • Paydaşlarımıza da değer katmayı,
  • Topluma hizmet ile ilgili etkinliklerimizi artırmayı ve sürdürülebilir kılmayı
  • Yönetim sistemimizin etkili ve verimli olmasını sağlamayı,
  • Uluslararası standartlara uygun eğitim programları sunmayı,
  • Eğitim faaliyetlerimizi ilgili sektörler ile işbirliği içinde yürütmeyi ve
  • Sürekli katılımcı, yaratıcı ve yenilikçi olmayı hedefliyoruz.

Bu doğrultuda, Yüksekokulumuzda öğrenim gören bütün arkadaşlarıma ve Şişli Meslek Yüksekokullu olmayı düşünen gençlerimize, sevgilerimi sunuyorum.

 

Yrd.Doç.Dr.Ergin GÜMÜŞ

Müdür