aday.sisli.edu.tr için tıklayın

 

Program Başkanının Mesajı:

Dünyada ve Türkiye’de nüfus yapısı değişmektedir.Dünya giderek yaşlanmakta, ülkemiz de artık genç olmakla övündüğümüz noktadan uzaklaşmaktadır. Yaşam stilleri değişmekte ve pek çok alanda olduğu gibi yaşlı bakım hizmetlerinde profesyonelleşmeye talep artmaktadır. Bu noktada kurumsal hizmet veren merkezlerin inşası, hatta daha önemlisi yetişmiş nitelikli insan gücü talebi giderek artmaktadır.

Gençlerin enerjisi ile yaşlıların bilgi birikimini sevgi eksenli bir amaçta buluşturmayı amaçlayan “Yaşlı Bakımı Programı", sosyal programlara ilgi duyan, insan ilişkilerinde başarılı, hayatın en donanımlı dönemi olan yaşlılığı sevgiyle kucaklayıp sorunları ile baş edebilecek gençleri yetiştirmeyi planlıyor. Çok kapsamlı bir eğitim içeriği ile desteklenecek programın uygulamalı bölümleri ile edilen bilgilerin gençlerin mesleki uygulamalarına zemin oluşturması hedefleniyor. Programı tamamlayan gençler gerek kurumsal bakım hizmetlerinde, gerekse evde bakım hizmetlerinde aranan elamanlar olacaktır. Aynı zamanda ülkemizde henüz emekleme aşamasında olan yeni bir alanın ilk temsilcileri olacak gençlerimiz, bu meslek grubu için akademik kadroların oluşturulması, mesleki işbirliği ortamlarının kurulması gibi pek çok alanda da lider konumunda olacaklardır.

Yaşlı bakım hizmetlerine ilgi duyan nitelikli gençleri, Dünya standartlarında eğitim veren, geniş bir vizyona sahip olan ve mezun olduktan sonra istihtam garantisi veren Şişli Meslek Yüksekokulu, Yaşlı Bakımı Programı’na davet ediyoruz.

Programın Tanımı:

Yaşlanma, fizyolojik olarak kaçınılmaz bir olgudur. Yaşlılık ise, insanın doğumu ile başlayan yaşam sürecinde, kişinin gerek fiziksel, gerekse zihinsel yönden, bağımsızlıktan bağımlılığa geçtiği, bir yaşam dönemidir. Yaşlılık bu anlamda “Aktif ve bilinçli bir yaşamın’’ başlangıcıdır. Yaşlanma sürecini durdurmak olanaksızdır ancak bu dönemi sağlıklı ve aktif hale getirmek mümkündür. Sağlıklı yaşlanma yaklaşımı, her yaştan insanın sağlıklı, güvenli ve sosyal olarak aktif olabileceği bir hayat tarzını öngörmektedir. Yaşlılık dönemine sağlıklı ve aktif bir şekilde girilmesi hem yaşlı hem ailesi hem de ülkesi için büyük bir kazançtır.

Dünyada ve ülkemizde tıp alanında gelişmeler sağlık hizmet kalitesindeki artış ve nüfus hareketliliğinde oluşan değişimler genç nüfusun azalıp yaşlı nüfusun artmasına neden olmuş, aynı zamanda ülkemizdeki geleneksel aile yapısının çekirdek aile yapısına dönüşmesi; sosyal hizmet alanlarından biri olan yaşlı bakım hizmeti açığının oluşmasına neden olmuştur.

Programın Amacı:

Bu alanda diğer meslek elemanlarının yanı sıra yaşlı bireylerle uygulama boyutunda hizmeti bire bir yürütecek, yaşlıyı sağlık ve sosyal hizmet boyutuyla ele alabilecek ara elemana gereksinim duyulmuştur. Bu nedenle programdan yararlanacak öğrencilerin, bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek; kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin, kendi bedenine ve yaşam alanlarına karşı duyarlı ve koruyucu olmalarını alışkanlık haline getiren ve uygulatan sağlık teknikeri olmalarını sağlamak programın temel amacını oluşturmaktadır.

Sağlık meslek lisesi mezunu öğrenciler bu programı tercih edebilirler. Yaşlı bakımı programı iki yıllık ön lisans eğitim-öğretimi kapsamaktadır. Yaşlı Bakımı programı eğitimleri alanında uzman akademisyenlerce verilmektedir.

Yaşlı Bakım Programı Olarak Temel Hedefimiz;

Gençlerin enerjisi ile yaşlıların bilgi birikimini sevgi eksenli bir amaçta buluşturmayı amaçlayan profesyonel yaşlı bakım ara elemanları yetiştirerek, sağlıklı ve kaliteli yaşlanan bir toplumu dünyaya kazandırmak. Sadece yaşlı bireye değil ailesini de işin içine katarak danışmanlık hizmetleri sunulması ve daha kaliteli bakım hizmeti konusunda ailelerin eğitilmesi.

Yaşlı bireylere çeşitli bakım hizmetleri sunularak, yaşlı bireyleri hayatın içine katmayı ve hayata tutunmalarını sağlamayı, gelecek kaygısından arındırma, boş zamanlarını üretken bir şekilde değerlendirme, profesyonel yaşlı bakımını en üst standartlara taşıyan yaşlının sağlığının sürdürülmesi, korunmasını ve geliştirilmesini sağlayarak hastalık halinde sorunlarını gidermeye yönelik bir bakım planlamak, yaşlı bakım evlerinde ve ev de yaşlı bakımını sürdüren bireylere, bireysel ya da grup toplantılarıyla uzmanlar eşliğinde eğitimler yapılması hedeflerimiz arasındadır.

Kariyer Olanakları:

Programdan mezun olanlar “Yaşlı Bakım Teknikeri” ünvanı almaktadırlar. Mezunlar; yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunda, Devlet Planlama Teşkilatında, Aile Danışma Merkezlerin de, Belediyeler, Hastaneler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Kurumlarda yürütülen; sosyal hizmetlere bağlı ya da özel huzurevleri veya yaşlı bakımı hizmetlerinde, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda, yaşlı için gündüz merkezleri, Hospice (terminal dönemde bakılan yaşlı bakım evi), sağlık birimlerindeki yaşlıya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri, yaşlının evini düzenleme, korumalı meskenler gibi yerlerde uzman gözetiminde çalışabilirler.

Sosyal bilimlere, sağlık bilimlerine ve yaşlı bakım hizmetlerine ilgi duyan nitelikli gençleri Dünya standartlarında eğitim veren, geniş bir vizyona sahip Şişli Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı’na davet ediyoruz.

Programlar Arası Geçiş:

Bu programa meslek liselerinin aşağıda belirtilen bölümlerinden mezun olan öğrenciler kontenjan dâhilinde ortaöğretim başarı puanları dikkate alınarak sınavsız olarak girebilmektedir.

 • Ebelik
 • Ebelik-Hemşirelik
 • Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
 • Hemşirelik
 • Laborant
 • Laboratuar
 • Laboratuar Hizmetleri
 • Laboratuar Teknisyenliği
 • Sağlık
 • Sağlık Memurluğu
 • Veteriner-Laboratuar
 • Yaşlı Hizmetleri
 • Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 

 • Öğretim Görevlisi Hamit Tolga Özdemir Öğretim Görevlisi Hamit Tolga Özdemir
 • Öğretim Görevlisi Leyla Anıl Göl Öğretim Görevlisi Leyla Anıl Göl
 • Öğretim Görevlisi Melis Merve Çakal Öğretim Görevlisi Melis Merve Çakal
I. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
Kısıtlı Seçmeli 0 0 2 4
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
YBP1017 Beslenme İlkeleri 2 0 2 4
ANA1001 Anatomi 2 0 2 4
FIZ1001 Fizyoloji 2 0 2 4
Kısıtlı Seçmeli 0 0 2 3
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
ILT1001 İletişim 2 0 2 4
YBP1015 Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları-I 2 3 4 8
ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I 2 0 2 2
TDL1001 Türk Dili - I 2 0 2 2
ENG1001 Yabancı Dil-I 2 0 2 3
Toplam 12 3 18 30
II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
ENG1002 Yabancı Dil-II 2 0 2 3
Kısıtlı Seçmeli 0 0 2 4
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
TBT1002 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 4
Kısıtlı Seçmeli 0 0 3 3
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
BİL1002 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 1 3 3
YBP1016 Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları-II 2 3 4 6
YBP1008 Temel Gerontoloji 2 0 2 3
YBP1006 Mesleki Uygulama - I 0 4 2 4
YBP1002 Farmakoloji 2 0 2 3
TDL1002 Türk Dili - II 2 0 2 2
ATA1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II 2 0 2 2
Toplam 12 7 21 30
III. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
YBP2019 Evde Yaşlı Bakımı Hizmetleri 2 0 2 4
YBP2017 Yaşlılarda Sık Rastlanan Hastalıklar 3 0 3 6
YBP2015 Mesleki Uygulama-II 0 8 4 12
Üniversite Seçmeli 0 0 2 4
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
MYO1006 Kültürel Etkinlikler 2 0 2 4
MYO1041 SAĞLIK KURUMLARINDA ERGONOMİ 2 0 2 4
MYO1030 KİŞİLİK VE KİŞİLİK PSİKOLOJİSİ 2 0 2 4
MYO1038 MİKROBİYOLOJİ 2 0 2 4
MYO1005 Türk Edebiyatında Roman 2 0 2 4
MYO1026 Idecad 2 0 2 4
MYO1004 İlkyardım 2 0 2 4
MYO1029 Moda ve Trend Analizleri 2 0 2 4
MYO1001 Şehir ve Kültür: İstanbul 2 0 2 4
MYO1016 Yenilenebilir Enerji 2 0 2 4
MYO1031 IDECAD II 2 0 2 4
MYO1002 Medya Okur Yazarlığı 2 0 2 4
MYO1039 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 0 2 4
MYO1045 TASARIM VE MARKALAŞMA 2 0 2 4
MYO1037 GÖRSEL SANATLAR 2 0 2 4
MYO1008 Darbe ve İhtilaller Tarihi 2 0 2 4
MYO1010 Psikoloji 2 0 2 4
MYO1027 Gastronomi ve Mutfak Kültürü 2 0 2 4
MYO1024 Girişimcilik 2 0 2 4
MYO1033 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2 0 2 4
MYO1018 HUKUKTA İLETİŞİM 2 0 2 4
MYO1035 ADLİ TIP 2 0 2 4
MYO1015 Etkili ve Güzel Konuşma 2 0 2 4
MYO1036 TOPLUM VE SAĞLIK 2 0 2 4
MYO1007 Yakın Tarih 2 0 2 4
MYO1040 EVRENSEL TASARIM 2 0 2 4
MYO1046 TÜRKİYE'DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE HAYAT SİGORTALARI 2 0 2 4
MYO1003 Yaratıcı Yazarlık 2 0 2 4
MYO1012 İletişimde Sanat 2 0 2 4
MYO1042 YİYECEK VE İÇECEK KÜLTÜRÜ 2 0 2 4
MYO1021 PHOTOSHOP 2 0 2 4
MYO1023 Psikolojik Danışma Hizmetleri 2 0 2 4
MYO1025 Mimari Okumalar 2 0 2 4
MYO1044 TURİZMDE GÜNCEL KONULAR 2 0 2 4
MYO1014 Beslenme ve Sağlık Psikolojisi 2 0 2 4
MYO1013 Egzersiz ve Beslenme 2 0 2 4
MYO1011 Herkes İçin Spor 2 0 2 4
MYO1017 SAĞLIKTA İLETİŞİM 2 0 2 4
MYO1020 VİDEO ÜRETİM VE KURGU ATÖLYESİ 2 0 2 4
MYO1028 Genel Mutfak Bilgisi 2 0 2 4
MYO1019 SİNEMA TARİHİ 2 0 2 4
MYO1032 ÇOCUK KATILIMI 2 0 2 4
MYO1022 Yakın Tarih-II 2 0 2 4
MYO1034 AİLE PLANLAMASI 2 0 2 4
MYO1043 TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜ 2 0 2 4
MYO1009 Autocad 2 0 2 4
Bölüm Seçmeli 0 0 2 4
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
ILY2001 İlkyardım 1 1 2 4
YBP2001 Geriatrik Psikiyatri 2 0 2 4
Toplam 5 8 13 30
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
Üniversite Seçmeli 0 0 2 4
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
MYO1006 Kültürel Etkinlikler 2 0 2 4
MYO1041 SAĞLIK KURUMLARINDA ERGONOMİ 2 0 2 4
MYO1030 KİŞİLİK VE KİŞİLİK PSİKOLOJİSİ 2 0 2 4
MYO1038 MİKROBİYOLOJİ 2 0 2 4
MYO1005 Türk Edebiyatında Roman 2 0 2 4
MYO1026 Idecad 2 0 2 4
MYO1004 İlkyardım 2 0 2 4
MYO1029 Moda ve Trend Analizleri 2 0 2 4
MYO1001 Şehir ve Kültür: İstanbul 2 0 2 4
MYO1016 Yenilenebilir Enerji 2 0 2 4
MYO1031 IDECAD II 2 0 2 4
MYO1002 Medya Okur Yazarlığı 2 0 2 4
MYO1039 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 0 2 4
MYO1045 TASARIM VE MARKALAŞMA 2 0 2 4
MYO1037 GÖRSEL SANATLAR 2 0 2 4
MYO1008 Darbe ve İhtilaller Tarihi 2 0 2 4
MYO1010 Psikoloji 2 0 2 4
MYO1027 Gastronomi ve Mutfak Kültürü 2 0 2 4
MYO1024 Girişimcilik 2 0 2 4
MYO1033 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2 0 2 4
MYO1018 HUKUKTA İLETİŞİM 2 0 2 4
MYO1035 ADLİ TIP 2 0 2 4
MYO1015 Etkili ve Güzel Konuşma 2 0 2 4
MYO1036 TOPLUM VE SAĞLIK 2 0 2 4
MYO1007 Yakın Tarih 2 0 2 4
MYO1040 EVRENSEL TASARIM 2 0 2 4
MYO1046 TÜRKİYE'DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE HAYAT SİGORTALARI 2 0 2 4
MYO1003 Yaratıcı Yazarlık 2 0 2 4
MYO1012 İletişimde Sanat 2 0 2 4
MYO1042 YİYECEK VE İÇECEK KÜLTÜRÜ 2 0 2 4
MYO1021 PHOTOSHOP 2 0 2 4
MYO1023 Psikolojik Danışma Hizmetleri 2 0 2 4
MYO1025 Mimari Okumalar 2 0 2 4
MYO1044 TURİZMDE GÜNCEL KONULAR 2 0 2 4
MYO1014 Beslenme ve Sağlık Psikolojisi 2 0 2 4
MYO1013 Egzersiz ve Beslenme 2 0 2 4
MYO1011 Herkes İçin Spor 2 0 2 4
MYO1017 SAĞLIKTA İLETİŞİM 2 0 2 4
MYO1020 VİDEO ÜRETİM VE KURGU ATÖLYESİ 2 0 2 4
MYO1028 Genel Mutfak Bilgisi 2 0 2 4
MYO1019 SİNEMA TARİHİ 2 0 2 4
MYO1032 ÇOCUK KATILIMI 2 0 2 4
MYO1022 Yakın Tarih-II 2 0 2 4
MYO1034 AİLE PLANLAMASI 2 0 2 4
MYO1043 TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜ 2 0 2 4
MYO1009 Autocad 2 0 2 4
STJ2004 Staj 0 0 0 8
Bölüm Seçmeli 0 0 2 4
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
SAM2002 Sağlık Mevzuatı 2 0 2 4
ENG2000 Yabancı Dil-III 2 0 2 4
YBP2010 Uğraş Terapisi 0 2 1 2
YBP2004 Mesleki Uygulama III 0 16 8 10
SSP2002 Sosyal Sorumluluk Projesi 0 2 1 2
Toplam 0 20 14 30

 • LIV Hospital
 • Özel Huzurevleri Derneği
 • Nezih Huzurevleri
 • Osmanoğlu Hastanesi