aday.sisli.edu.tr için tıklayın

Program Başkanının Mesajı:

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Sağlık Yönetimi programı olarak misyonumuz, değişen ve küreselleşen dünya ekonomisinin en önemli argümanlarından biri olan sağlığın ekonomik hayatta ki hizmet ve işletmecilik kalitesini yükseltmek ve tıbbın ekonomik açıdan gelişimine katkı sağlamak üzere;

Koruyucu, iyileştirici ve rehabilite sağlık hizmetlerini, işletmeciliğin ulaştığı en üst düzeyde, yaygın ve bütünleşik bir yapı içinde, uygun ekonomik koşullarda topluma sunarak, işletmecilik açısından sağlık sektörüne, sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki akademik çalışmalara ve bilimsel araştırmalara olanak sağlayarak, sağlık yönetimi ile ilgili her konuda yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek, kendilerini mesleklerine adamış, üstün nitelikli, insana değer veren sağlık yöneticileri yetiştirmektir.

Programın Tanımı:

Hastaneler ve diğer sağlık kurumları, toplumsal ve ekonomik yaşamın tüm boyutlarını etkileyen organizasyonlardır. Sağlık kurumlarını diğer hizmet işletmelerinden farklı kılan özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler "Hastane Yönetimi" diğer bir deyişle "Sağlık Kurumları Yönetimi" adıyla yeni ve farklı bir yönetim bilimi disiplininin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Sağlık Yönetimi Önlisans Programı çeşitli sağlık kurumlarının orta ve üst düzey yönetim kademelerinde görev alacak kişileri yetiştiren dört yarıyıllık bir yüksek öğretim programıdır. Sağlık kurumları işletmecisi olmak isteyenlerin sağlık, ekonomi ve işletme konularına ilgili ve bu alanda başarılı, analitik düşünme, problem çözme, başkalarını etkileme ve yönlendirme yetenekleri gelişmiş, insanlarla iyi ilişkiler kurabilen kimseler olmaları gerekir. Sağlık kurumları işletmecisi sağlık kurumlarının personel ihtiyacının karşılanması, personelin verimli bir şekilde çalıştırılması, gereken araç-gereç vb. satın alınması, çalışmalarının planlanması ve etkin bir biçimde yürütülmesi gibi işleri yapar.

Programın Amacı:

Sağlık Yönetimi programının amacı çeşitli sağlık kurumlarının orta ve üst düzey yönetim kademelerinde çalışacak iletişimi güçlü, organizasyon ve koordinasyon yeteneğine sahip, sağlık sektörüne ve işletme alanına özgü bilgi ve beceriyi kazanmış nitelikli ara elemanları sağlık sektörüne kazandırmaktır.

Sağlık Yönetimi Programı öğrencilere gerek teorik gerekse uygulamalı eğitim programı ile günümüzde çok hızlı büyüyen sektörlerden biri olan Sağlık Hizmetleri sektörüne ihtiyaç duyulan eğitilmiş nitelikli ara elemanları kazandıracaktır. Ülkemizin sağlık sektöründeki maliyet avantajları ve iyi yetişmiş, geniş bilgi birikimine sahip tıp elemanlarının mevcudiyeti göz önüne alınırsa sağlık sektörünün ülkemiz ve bölgemiz için büyük bir sektör olduğu bilinmektedir. Bu nedenle birçok özel ve resmi sağlık kuruluşunun büyük rekabet yaşadığı sağlık sektörü piyasasında kendilerini daha etkin kabul ettirmeleri ancak profesyonel yöneticiler ve profesyonel idari personel istihdam etmeleri ile mümkün olabilecektir. Bu ihtiyaç doğrultusunda sağlık kurumlarında hizmet yönetimi, insan kaynakları , finansal yönetim, sağlık hukuku ve politikası gibi hususlarda gerekli eğitimi almış nitelikli ara elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Kariyer Olanakları:

Sağlık Sektöründe İdari, Mali ve Destek birimleri olan; Resmi ve Özel Hastaneler, Sağlık Kuruluşları, Belediye Sağlık Merkezleri, Tıbbi Laboratuarlar, Ecza Depoları, Rehabilitasyon Merkezleri, Sosyal Güvenlik Kurumları, Medikal Cihaz Üreten Şirketler, Özel Sigorta Şirketleri, Sağlık Turizm Şirketlerinde, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri.

Programlar Arası Geçiş:

Sağlık Yönetimi Programı'nda aşağıda belirtilen bölümlere, bölümler arası geçiş yoluyla kayıt yaptırabilinir.

 • Uluslararası Lojistik,
 • Bankacılık ve Sigortacılık,
 • Pazarlama,
 • İşletme ,
 • İnsan Kaynakları,
 • Dış Ticaret ve Avrupa Birliği,
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği 

 • Öğretim Görevlisi Erdem Göl Öğretim Görevlisi Erdem Göl
I. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
Kısıtlı Seçmeli 0 0 2 3
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
SKP1007 Örgütsel Davranış 2 0 2 3
TMH1003 Temel Hukuk 2 0 2 4
Kısıtlı Seçmeli 0 0 3 4
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
GNE1001 Genel Ekonomi 3 0 3 4
ENG1001 Yabancı Dil-I 2 0 2 3
SKP1005 Genel Sağlık Bilgisi 3 0 3 8
TDL1001 Türk Dili - I 2 0 2 2
GNİ1001 Genel İşletme 3 0 3 4
ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I 2 0 2 2
Toplam 14 0 19 30
II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
ENG1002 Yabancı Dil-II 2 0 2 3
Kısıtlı Seçmeli 0 0 2 4
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
TBT1002 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 4
Kısıtlı Seçmeli 0 0 3 3
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
BİL1002 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 1 3 3
SKP1008 Sağlık Hizmetleri ve Yönetimi 2 0 2 4
IKY1002 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 2 4
TDL1002 Türk Dili - II 2 0 2 2
SKP1002 Tıbbi Dokümantasyon 3 0 3 5
GNM1002 Genel Muhasebe 3 0 3 3
ATA1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II 2 0 2 2
Toplam 16 0 21 30
III. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
Bölüm Seçmeli 0 0 2 4
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
ILY2001 İlkyardım 1 1 2 4
ILT1001 İletişim 2 0 2 4
Üniversite Seçmeli 0 0 2 4
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
MYO1006 Kültürel Etkinlikler 2 0 2 4
MYO1041 SAĞLIK KURUMLARINDA ERGONOMİ 2 0 2 4
MYO1030 KİŞİLİK VE KİŞİLİK PSİKOLOJİSİ 2 0 2 4
MYO1038 MİKROBİYOLOJİ 2 0 2 4
MYO1005 Türk Edebiyatında Roman 2 0 2 4
MYO1026 Idecad 2 0 2 4
MYO1004 İlkyardım 2 0 2 4
MYO1029 Moda ve Trend Analizleri 2 0 2 4
MYO1001 Şehir ve Kültür: İstanbul 2 0 2 4
MYO1016 Yenilenebilir Enerji 2 0 2 4
MYO1031 IDECAD II 2 0 2 4
MYO1002 Medya Okur Yazarlığı 2 0 2 4
MYO1039 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 0 2 4
MYO1045 TASARIM VE MARKALAŞMA 2 0 2 4
MYO1037 GÖRSEL SANATLAR 2 0 2 4
MYO1008 Darbe ve İhtilaller Tarihi 2 0 2 4
MYO1010 Psikoloji 2 0 2 4
MYO1027 Gastronomi ve Mutfak Kültürü 2 0 2 4
MYO1024 Girişimcilik 2 0 2 4
MYO1033 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2 0 2 4
MYO1018 HUKUKTA İLETİŞİM 2 0 2 4
MYO1035 ADLİ TIP 2 0 2 4
MYO1015 Etkili ve Güzel Konuşma 2 0 2 4
MYO1036 TOPLUM VE SAĞLIK 2 0 2 4
MYO1007 Yakın Tarih 2 0 2 4
MYO1040 EVRENSEL TASARIM 2 0 2 4
MYO1046 TÜRKİYE'DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE HAYAT SİGORTALARI 2 0 2 4
MYO1003 Yaratıcı Yazarlık 2 0 2 4
MYO1012 İletişimde Sanat 2 0 2 4
MYO1042 YİYECEK VE İÇECEK KÜLTÜRÜ 2 0 2 4
MYO1021 PHOTOSHOP 2 0 2 4
MYO1023 Psikolojik Danışma Hizmetleri 2 0 2 4
MYO1025 Mimari Okumalar 2 0 2 4
MYO1044 TURİZMDE GÜNCEL KONULAR 2 0 2 4
MYO1014 Beslenme ve Sağlık Psikolojisi 2 0 2 4
MYO1013 Egzersiz ve Beslenme 2 0 2 4
MYO1011 Herkes İçin Spor 2 0 2 4
MYO1017 SAĞLIKTA İLETİŞİM 2 0 2 4
MYO1020 VİDEO ÜRETİM VE KURGU ATÖLYESİ 2 0 2 4
MYO1028 Genel Mutfak Bilgisi 2 0 2 4
MYO1019 SİNEMA TARİHİ 2 0 2 4
MYO1032 ÇOCUK KATILIMI 2 0 2 4
MYO1022 Yakın Tarih-II 2 0 2 4
MYO1034 AİLE PLANLAMASI 2 0 2 4
MYO1043 TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜ 2 0 2 4
MYO1009 Autocad 2 0 2 4
SKP2013 Mali Tablolar Analizi 2 0 2 6
SKP2011 Toplam Kalite Yönetimi 2 0 2 5
SKP2003 Hastane Yönetim ve Organizasyon - I 3 0 3 6
SKP2001 Sağlık Kurumlarında Pazarlama 3 0 3 5
Toplam 10 0 14 30
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
Bölüm Seçmeli 0 0 2 4
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
SAM2002 Sağlık Mevzuatı 2 0 2 4
SKP2024 Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler 2 0 2 4
Üniversite Seçmeli 0 0 2 4
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
MYO1006 Kültürel Etkinlikler 2 0 2 4
MYO1041 SAĞLIK KURUMLARINDA ERGONOMİ 2 0 2 4
MYO1030 KİŞİLİK VE KİŞİLİK PSİKOLOJİSİ 2 0 2 4
MYO1038 MİKROBİYOLOJİ 2 0 2 4
MYO1005 Türk Edebiyatında Roman 2 0 2 4
MYO1026 Idecad 2 0 2 4
MYO1004 İlkyardım 2 0 2 4
MYO1029 Moda ve Trend Analizleri 2 0 2 4
MYO1001 Şehir ve Kültür: İstanbul 2 0 2 4
MYO1016 Yenilenebilir Enerji 2 0 2 4
MYO1031 IDECAD II 2 0 2 4
MYO1002 Medya Okur Yazarlığı 2 0 2 4
MYO1039 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 0 2 4
MYO1045 TASARIM VE MARKALAŞMA 2 0 2 4
MYO1037 GÖRSEL SANATLAR 2 0 2 4
MYO1008 Darbe ve İhtilaller Tarihi 2 0 2 4
MYO1010 Psikoloji 2 0 2 4
MYO1027 Gastronomi ve Mutfak Kültürü 2 0 2 4
MYO1024 Girişimcilik 2 0 2 4
MYO1033 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2 0 2 4
MYO1018 HUKUKTA İLETİŞİM 2 0 2 4
MYO1035 ADLİ TIP 2 0 2 4
MYO1015 Etkili ve Güzel Konuşma 2 0 2 4
MYO1036 TOPLUM VE SAĞLIK 2 0 2 4
MYO1007 Yakın Tarih 2 0 2 4
MYO1040 EVRENSEL TASARIM 2 0 2 4
MYO1046 TÜRKİYE'DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE HAYAT SİGORTALARI 2 0 2 4
MYO1003 Yaratıcı Yazarlık 2 0 2 4
MYO1012 İletişimde Sanat 2 0 2 4
MYO1042 YİYECEK VE İÇECEK KÜLTÜRÜ 2 0 2 4
MYO1021 PHOTOSHOP 2 0 2 4
MYO1023 Psikolojik Danışma Hizmetleri 2 0 2 4
MYO1025 Mimari Okumalar 2 0 2 4
MYO1044 TURİZMDE GÜNCEL KONULAR 2 0 2 4
MYO1014 Beslenme ve Sağlık Psikolojisi 2 0 2 4
MYO1013 Egzersiz ve Beslenme 2 0 2 4
MYO1011 Herkes İçin Spor 2 0 2 4
MYO1017 SAĞLIKTA İLETİŞİM 2 0 2 4
MYO1020 VİDEO ÜRETİM VE KURGU ATÖLYESİ 2 0 2 4
MYO1028 Genel Mutfak Bilgisi 2 0 2 4
MYO1019 SİNEMA TARİHİ 2 0 2 4
MYO1032 ÇOCUK KATILIMI 2 0 2 4
MYO1022 Yakın Tarih-II 2 0 2 4
MYO1034 AİLE PLANLAMASI 2 0 2 4
MYO1043 TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜ 2 0 2 4
MYO1009 Autocad 2 0 2 4
STJ2004 Staj 0 0 0 8
SKP2016 Hastane İşletmelerinde Bilgi İşlem 2 0 2 3
SKP2014 Mesleki Proje 0 2 1 2
SSP2002 Sosyal Sorumluluk Projesi 0 2 1 2
SKP2010 Sağlık Kurumlarında Kaynak Planlaması 2 0 2 3
SKP2002 Hastane Yönetimi ve Organizasyonı - II 3 0 3 4
Toplam 7 4 13 30

 • LIV Hospital
 • Osmanoğlu Hastanesi
 • EA Yazılım