bodrum escort gaziantep escort ankara escort
T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
aday.sisli.edu.tr için tıklayın

Programın Tanımı:

Günümüzün sayıları giderek artan sağlık kurumlarının,  ileri teknoloji ürünü  tıp araç-gereçlerini  (sayısal röntgen, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleyici, sayısal görüntüleyiciler…) başarı ile kullanabilecek ve bunların temel ilkelerini kavramış, yetişmiş eleman gereksinimlerini  sağlamak için kurulmuştur. Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği bölümünde öğrenciler, önce temel tıp bilimlerinin kendileri ile ilgili bölümlerinden, mesleklerine uygun yoğunlukta temel eğitim alırlar. Öğrencilerimiz,   bu sağlam alt yapı üzerine, asıl mesleki ve teknik  derslerini alarak eğitimlerini sürdürürler.  Bunun yanı sıra, eğitimleri ve stajları sırasında, tıbbi  radyoloji ile ilgili yüksek teknolojiye sahip sistemlerin kullanımını öğrenir ve öğrendiklerini uygularken, bu sistemlerin kullanım ve uygulamalarının  gerektirdiği  iş güvenliği ilkelerini de en iyi şekilde kavramaktadırlar.

Programın Amacı:

 

Tıbbi görüntüleme, insan vücudunun çeşitli tekniklerle iç yapısının gösterilmesini ifade eder. Böylelikle hastalıkların teşhis ve tedavisi daha kolay, çabuk ve sağlıklı yapılabilmektedir. Bu  yöntemler bütünü, potansiyel bir hastalığa koruyucu önlem almanın yanı sıra, hastalığın seyri ile ilgili de aydınlatıcı bilgi sahibi olunmasını sağlamaktadır. Tıbbi Görüntüleme Programı, hastalıkların teşhis ve tedavisi aşamalarında radyolog hekim tarafından kullanılan ünitelerde, hekimlere yardımcı kalifiye çalışanlar yetiştirmeyi amaçlar.

 

Kariyer Olanakları:

Bu programdan mezun olan öğrenciler, öğrencilerimizin Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, Devlet ve Sosyal sigorta hastaneleri, Üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve polikliniklerde iş imkanı bulabilmektedir. Bugün ülkemizde hemen her hastanenin Radyoloji bölümü bulunmaktadır. Bunun yanı sıra özel görüntüleme merkezlerinin sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle hastanelerde ve özel görüntüleme merkezlerinde eğitilmiş eleman ihtiyacı da artmaktadır. Kamu kurumları dışında özel hastane ve poliklinikler, tıp merkezleri bu program mezunları için ciddi bir istihdam alternatifi oluşturmaktadır. Kamu kurumlarına Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre Sağlık Teknikeri olarak atanabilmektedirler. Meslek elemanı olarak işe başlayanlar başarı durumlarına göre çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda yönetim kademelerinde yer alabilir. Konusu ile ilgili tecrübelerinin olması ve kendilerini geliştirmiş olmaları bulma imkânına ve iyi ücret almalarına katkıda bulunur.

 

Programlar Arası Geçiş:

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)” başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde  “Hemşirelik” ve “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programlarına da  dikey geçiş yapabilirler.

  • Öğr. Gör. Muammer  ZENGİN Öğr. Gör. Muammer ZENGİN
I. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
TDL1001 Türk Dili - I 2 0 2 2
FIZ1001 Fizyoloji 2 0 2 4
ANA1001 Anatomi 2 0 2 4
TGT1001 Temel Fizik 2 0 2 6
Kısıtlı Seçmeli 0 0 3 4
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
TGT1005 Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji 3 0 3 5
Kısıtlı Seçmeli 0 0 2 3
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
TGT1003 Kalite Yönetim Sistemleri 2 0 2 4
ENG1001 Yabancı Dil-I 2 0 2 3
ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I 2 0 2 2
Toplam 12 0 17 28
II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
Kısıtlı Seçmeli 0 0 3 3
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
BİL1002 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 1 3 3
Kısıtlı Seçmeli 0 0 2 4
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
TGT1008 Radyolojik Anatomi 2 0 2 4
TGT1006 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri-I 3 0 3 6
TGT1004 Radyoloji Cihazları 2 0 2 4
TGT1002 Radyoloji Fiziği 3 0 3 6
ENG1002 Yabancı Dil-II 2 0 2 3
ATA1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II 2 0 2 2
TDL1002 Türk Dili - II 2 0 2 2
Toplam 14 0 19 30
III. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
Bölüm Seçmeli 0 0 2 4
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
TGT2009 Kontrast Madde Farmakolojisi 2 0 2 4
HBI2001 Hastalık Bilgisi 2 0 2 4
Bölüm Seçmeli 0 0 2 4
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
TGT2009 Kontrast Madde Farmakolojisi 2 0 2 4
HBI2001 Hastalık Bilgisi 2 0 2 4
Üniversite Seçmeli 0 0 2 4
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
MYO1004 İlkyardım 2 0 2 4
MYO1019 SİNEMA TARİHİ 2 0 2 4
MYO1022 Yakın Tarih-II 2 0 2 4
MYO1009 Autocad 2 0 2 4
MYO1008 Darbe ve İhtilaller Tarihi 2 0 2 4
MYO1013 Egzersiz ve Beslenme 2 0 2 4
MYO1011 Herkes İçin Spor 2 0 2 4
MYO1014 Beslenme ve Sağlık Psikolojisi 2 0 2 4
MYO1020 VİDEO ÜRETİM VE KURGU ATÖLYESİ 2 0 2 4
MYO1006 Kültürel Etkinlikler 2 0 2 4
MYO1017 SAĞLIKTA İLETİŞİM 2 0 2 4
MYO1012 İletişimde Sanat 2 0 2 4
MYO1021 PHOTOSHOP 2 0 2 4
MYO1010 Psikoloji 2 0 2 4
MYO1001 Şehir ve Kültür: İstanbul 2 0 2 4
MYO1005 Türk Edebiyatında Roman 2 0 2 4
MYO1015 Etkili ve Güzel Konuşma 2 0 2 4
MYO1018 HUKUKTA İLETİŞİM 2 0 2 4
MYO1003 Yaratıcı Yazarlık 2 0 2 4
MYO1002 Medya Okur Yazarlığı 2 0 2 4
MYO1007 Yakın Tarih 2 0 2 4
MYO1016 Yenilenebilir Enerji 2 0 2 4
Üniversite Seçmeli 0 0 2 4
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
MYO1004 İlkyardım 2 0 2 4
MYO1019 SİNEMA TARİHİ 2 0 2 4
MYO1022 Yakın Tarih-II 2 0 2 4
MYO1009 Autocad 2 0 2 4
MYO1008 Darbe ve İhtilaller Tarihi 2 0 2 4
MYO1013 Egzersiz ve Beslenme 2 0 2 4
MYO1011 Herkes İçin Spor 2 0 2 4
MYO1014 Beslenme ve Sağlık Psikolojisi 2 0 2 4
MYO1020 VİDEO ÜRETİM VE KURGU ATÖLYESİ 2 0 2 4
MYO1006 Kültürel Etkinlikler 2 0 2 4
MYO1017 SAĞLIKTA İLETİŞİM 2 0 2 4
MYO1012 İletişimde Sanat 2 0 2 4
MYO1021 PHOTOSHOP 2 0 2 4
MYO1010 Psikoloji 2 0 2 4
MYO1001 Şehir ve Kültür: İstanbul 2 0 2 4
MYO1005 Türk Edebiyatında Roman 2 0 2 4
MYO1015 Etkili ve Güzel Konuşma 2 0 2 4
MYO1018 HUKUKTA İLETİŞİM 2 0 2 4
MYO1003 Yaratıcı Yazarlık 2 0 2 4
MYO1002 Medya Okur Yazarlığı 2 0 2 4
MYO1007 Yakın Tarih 2 0 2 4
MYO1016 Yenilenebilir Enerji 2 0 2 4
TGT2007 Mesleki Uygulama-I 0 8 4 8
TGT2005 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri-II 3 0 3 6
TGT2003 Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma 2 0 2 4
TGT2001 Nükleer Tıp 2 0 2 4
Toplam 7 8 19 38
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
Bölüm Seçmeli 0 0 2 4
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
TGT2006 Araştırma ve Yöntem Teknikleri 2 0 2 4
ENG2000 Yabancı Dil-III 2 0 2 4
Bölüm Seçmeli 0 0 2 4
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
TGT2006 Araştırma ve Yöntem Teknikleri 2 0 2 4
ENG2000 Yabancı Dil-III 2 0 2 4
Üniversite Seçmeli 0 0 2 4
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
MYO1004 İlkyardım 2 0 2 4
MYO1019 SİNEMA TARİHİ 2 0 2 4
MYO1022 Yakın Tarih-II 2 0 2 4
MYO1009 Autocad 2 0 2 4
MYO1008 Darbe ve İhtilaller Tarihi 2 0 2 4
MYO1013 Egzersiz ve Beslenme 2 0 2 4
MYO1011 Herkes İçin Spor 2 0 2 4
MYO1014 Beslenme ve Sağlık Psikolojisi 2 0 2 4
MYO1020 VİDEO ÜRETİM VE KURGU ATÖLYESİ 2 0 2 4
MYO1006 Kültürel Etkinlikler 2 0 2 4
MYO1017 SAĞLIKTA İLETİŞİM 2 0 2 4
MYO1012 İletişimde Sanat 2 0 2 4
MYO1021 PHOTOSHOP 2 0 2 4
MYO1010 Psikoloji 2 0 2 4
MYO1001 Şehir ve Kültür: İstanbul 2 0 2 4
MYO1005 Türk Edebiyatında Roman 2 0 2 4
MYO1015 Etkili ve Güzel Konuşma 2 0 2 4
MYO1018 HUKUKTA İLETİŞİM 2 0 2 4
MYO1003 Yaratıcı Yazarlık 2 0 2 4
MYO1002 Medya Okur Yazarlığı 2 0 2 4
MYO1007 Yakın Tarih 2 0 2 4
MYO1016 Yenilenebilir Enerji 2 0 2 4
STJ2004 Staj 0 0 0 8
SSP2002 Sosyal Sorumluluk Projesi 0 2 1 2
TGT2004 Mesleki Uygulama-II 0 8 4 6
TGT2002 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri-III 3 0 3 6
Toplam 3 10 14 34