aday.sisli.edu.tr için tıklayın

2016-2017 akademik yılında eğitim öğretim faaliyetlerini Esentepe Yerleşkesinde sürdürecektir.

 Program Başkanının Mesajı:

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, Günümüzde hızla gelişen sektörlerden biri olan sağlık sektöründe, kalifiye ara elemanların istihdamına duyulan ihtiyacı karşılamak üzere açılmıştır.

Yüksekokulumuz, öğrencilerinin alanlarında yeterli bilgi, beceri ve mesleki donanıma sahip olmalarını ve Sağlık kuruluşlarında daima tercih edilecek çalışanlar olmalarını amaçlamaktadır. Hastanın sağlık kuruluşuna gelişinden taburcu olana kadar geçen süreçte hastaya ait tıbbi kayıtları tutan, arşivleyen, hastalıkların uluslararası sınıflandırma sistemine göre kodlama işlemlerini yapan , idari ve tıbbi ünitelerin haberleşme ve yazışma işlerini yürütebilecek donanıma sahip olmak üzere eğitim alan öğrencilerimiz, Sağlık hizmetlerinde yaşanan hızlı değişime paralel olarak özel ve kamuya ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek kalifiye elemanlar olarak mezun olacaklardır.

Programın Tanımı:

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların derlenmesi, düzene konması ve araştırıcıların hizmetine sunulması konularında ihtiyaç duyulan tıbbi sekreterleri yetiştirmektedir. Tıbbi Sekreterler, Sekreterya hizmetlerini yürütebilen, hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yapabilen, tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlayabilen, dokümanları düzenleyerek arşivleyebilen, arşiv düzenleyip geliştirebilen , hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan , çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan sağlık teknikerleridir.

Programın Amacı:

Program, sağlık kurumlarında oluşan tıbbi dokümanların bilimsel kurallara uygun olarak toplanması , düzenlenmesi, saklanması, hizmete sunulması yanında klinik, poliklinik ve bürolarda çağdaş sekreterlik hizmetlerini yürüten sağlık insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kariyer Olanakları:

Tıbbi Dokümantasyon ve sekreterlik bölümü mezunları, Üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, sağlık ocakları, özel hastane ve kliniklerde, özel muayenehanelerde , tıbbi yazılım şirketlerinde, medikal şirketlerde görev alabilirler.

Tıbbi Dokümanterlerin, sayıları gittikçe artan özel hastanelerde de iş bulma şansı artmaktadır. Uluslararası düzeye açılan Türk Tıp Sisteminde yabancı dil bilen, tıp diline hakim, anatomi, bilgisayar bilgileri ile donatılmış sekreterlere duyulan ihtiyaç çok fazladır. Özel sağlık kuruluşlarında sekreter, arşivist, istatistik memuru olarak çalışabildikleri gibi ilaç tanıtım firmalarında da görev alabilirler. Çok iyi bilgisayar bilgisi ile donatılmış olmaları ve on parmak klavye kullanabiliyor olmaları tıbbi yazılım büroları tarafından çok aranan eleman olmalarını sağlamaktadır. Tüm bunların yanı sıra, Tıbbi Dokümanterler Özel muayanehane hekimlerinin hasta randevu işlerini takip etmekte, doktorların bilimsel çalışmalarında yardımcı olmaktadırlar.

Programlar Arası Geçiş Olanakları:

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencileri , 4 yıl eğitim veren fakültelerin aşağıda belirtilen bölümlerine Dikey geçiş yapma hakkına sahiptirler.

  • İşletme
  • Sağlık İdaresi
  • Sağlık kurumları İşletmeciliği
  • Sağlık Kurumları Yöneticiliği
  • Sağlık Yönetimi

  • Öğretim Görevlisi Aşkın Ulaş Kaba Öğretim Görevlisi Aşkın Ulaş Kaba
  • Öğretim Görevlisi Fatih Yıldız Öğretim Görevlisi Fatih Yıldız
  • Öğretim Görevlisi Çığla Arslankılıç Öğretim Görevlisi Çığla Arslankılıç
I. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
TDS1021 Genel Sağlık Bilgisi 2 0 2 2
ENG1001 Yabancı Dil-I 2 0 2 3
TDS1019 Tıbbi Dokümantasyon 2 0 2 6
Kısıtlı Seçmeli 0 0 2 4
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
ILT1001 İletişim 2 0 2 4
TDS1017 Örgütsel Davranış 2 0 2 4
TDS1005 KlavyeTeknikleri I 1 2 2 4
ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I 2 0 2 2
TDL1001 Türk Dili - I 2 0 2 2
Kısıtlı Seçmeli 0 0 3 3
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
BİL1001 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 1 3 3
Toplam 13 2 19 30
II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
ENG1002 Yabancı Dil-II 2 0 2 3
Kısıtlı Seçmeli 0 0 2 4
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
TBT1002 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 4
TDS1022 Büro Yönetimi 3 0 3 3
TDS1020 Etkili ve Güzel Konuşma 1 1 2 3
TDS1016 Mesleki Yazışmalar 1 2 2 3
TDS1012 Sağlık Hiz. ve Yön. 2 0 2 3
TDS1002 Klavye Teknikleri II 1 2 2 4
ATA1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II 2 0 2 2
TDL1002 Türk Dili - II 2 0 2 2
Kısıtlı Seçmeli 0 0 2 3
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
PBI1002 Protokol Bilgisi 2 0 2 3
Toplam 14 5 21 30
III. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
ANA1003 Anatomi ve Fizyoloji 2 0 2 2
Bölüm Seçmeli 0 0 2 4
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
TMH1003 Temel Hukuk 2 0 2 4
ILY2001 İlkyardım 1 1 2 4
TDS2015 Yönetim ve Organizasyon 2 0 2 6
Üniversite Seçmeli 0 0 2 4
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
MYO1006 Kültürel Etkinlikler 2 0 2 4
MYO1041 SAĞLIK KURUMLARINDA ERGONOMİ 2 0 2 4
MYO1030 KİŞİLİK VE KİŞİLİK PSİKOLOJİSİ 2 0 2 4
MYO1038 MİKROBİYOLOJİ 2 0 2 4
MYO1005 Türk Edebiyatında Roman 2 0 2 4
MYO1026 Idecad 2 0 2 4
MYO1004 İlkyardım 2 0 2 4
MYO1029 Moda ve Trend Analizleri 2 0 2 4
MYO1001 Şehir ve Kültür: İstanbul 2 0 2 4
MYO1016 Yenilenebilir Enerji 2 0 2 4
MYO1031 IDECAD II 2 0 2 4
MYO1002 Medya Okur Yazarlığı 2 0 2 4
MYO1039 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 0 2 4
MYO1045 TASARIM VE MARKALAŞMA 2 0 2 4
MYO1037 GÖRSEL SANATLAR 2 0 2 4
MYO1008 Darbe ve İhtilaller Tarihi 2 0 2 4
MYO1010 Psikoloji 2 0 2 4
MYO1027 Gastronomi ve Mutfak Kültürü 2 0 2 4
MYO1024 Girişimcilik 2 0 2 4
MYO1033 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2 0 2 4
MYO1018 HUKUKTA İLETİŞİM 2 0 2 4
MYO1035 ADLİ TIP 2 0 2 4
MYO1015 Etkili ve Güzel Konuşma 2 0 2 4
MYO1036 TOPLUM VE SAĞLIK 2 0 2 4
MYO1007 Yakın Tarih 2 0 2 4
MYO1040 EVRENSEL TASARIM 2 0 2 4
MYO1046 TÜRKİYE'DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE HAYAT SİGORTALARI 2 0 2 4
MYO1003 Yaratıcı Yazarlık 2 0 2 4
MYO1012 İletişimde Sanat 2 0 2 4
MYO1042 YİYECEK VE İÇECEK KÜLTÜRÜ 2 0 2 4
MYO1021 PHOTOSHOP 2 0 2 4
MYO1023 Psikolojik Danışma Hizmetleri 2 0 2 4
MYO1025 Mimari Okumalar 2 0 2 4
MYO1044 TURİZMDE GÜNCEL KONULAR 2 0 2 4
MYO1014 Beslenme ve Sağlık Psikolojisi 2 0 2 4
MYO1013 Egzersiz ve Beslenme 2 0 2 4
MYO1011 Herkes İçin Spor 2 0 2 4
MYO1017 SAĞLIKTA İLETİŞİM 2 0 2 4
MYO1020 VİDEO ÜRETİM VE KURGU ATÖLYESİ 2 0 2 4
MYO1028 Genel Mutfak Bilgisi 2 0 2 4
MYO1019 SİNEMA TARİHİ 2 0 2 4
MYO1032 ÇOCUK KATILIMI 2 0 2 4
MYO1022 Yakın Tarih-II 2 0 2 4
MYO1034 AİLE PLANLAMASI 2 0 2 4
MYO1043 TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜ 2 0 2 4
MYO1009 Autocad 2 0 2 4
TDS2017 Tıbbi Sekreterlik 2 0 2 4
TDS2003 Hizmet Pazarlaması 3 0 3 5
TDS2013 Araştırma ve Sunum Teknikleri 1 1 2 5
Toplam 10 1 15 30
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
Bölüm Seçmeli 0 0 2 4
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
SAM2002 Sağlık Mevzuatı 2 0 2 4
HBI2001 Hastalık Bilgisi 2 0 2 4
Üniversite Seçmeli 0 0 2 4
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
MYO1006 Kültürel Etkinlikler 2 0 2 4
MYO1041 SAĞLIK KURUMLARINDA ERGONOMİ 2 0 2 4
MYO1030 KİŞİLİK VE KİŞİLİK PSİKOLOJİSİ 2 0 2 4
MYO1038 MİKROBİYOLOJİ 2 0 2 4
MYO1005 Türk Edebiyatında Roman 2 0 2 4
MYO1026 Idecad 2 0 2 4
MYO1004 İlkyardım 2 0 2 4
MYO1029 Moda ve Trend Analizleri 2 0 2 4
MYO1001 Şehir ve Kültür: İstanbul 2 0 2 4
MYO1016 Yenilenebilir Enerji 2 0 2 4
MYO1031 IDECAD II 2 0 2 4
MYO1002 Medya Okur Yazarlığı 2 0 2 4
MYO1039 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 0 2 4
MYO1045 TASARIM VE MARKALAŞMA 2 0 2 4
MYO1037 GÖRSEL SANATLAR 2 0 2 4
MYO1008 Darbe ve İhtilaller Tarihi 2 0 2 4
MYO1010 Psikoloji 2 0 2 4
MYO1027 Gastronomi ve Mutfak Kültürü 2 0 2 4
MYO1024 Girişimcilik 2 0 2 4
MYO1033 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2 0 2 4
MYO1018 HUKUKTA İLETİŞİM 2 0 2 4
MYO1035 ADLİ TIP 2 0 2 4
MYO1015 Etkili ve Güzel Konuşma 2 0 2 4
MYO1036 TOPLUM VE SAĞLIK 2 0 2 4
MYO1007 Yakın Tarih 2 0 2 4
MYO1040 EVRENSEL TASARIM 2 0 2 4
MYO1046 TÜRKİYE'DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE HAYAT SİGORTALARI 2 0 2 4
MYO1003 Yaratıcı Yazarlık 2 0 2 4
MYO1012 İletişimde Sanat 2 0 2 4
MYO1042 YİYECEK VE İÇECEK KÜLTÜRÜ 2 0 2 4
MYO1021 PHOTOSHOP 2 0 2 4
MYO1023 Psikolojik Danışma Hizmetleri 2 0 2 4
MYO1025 Mimari Okumalar 2 0 2 4
MYO1044 TURİZMDE GÜNCEL KONULAR 2 0 2 4
MYO1014 Beslenme ve Sağlık Psikolojisi 2 0 2 4
MYO1013 Egzersiz ve Beslenme 2 0 2 4
MYO1011 Herkes İçin Spor 2 0 2 4
MYO1017 SAĞLIKTA İLETİŞİM 2 0 2 4
MYO1020 VİDEO ÜRETİM VE KURGU ATÖLYESİ 2 0 2 4
MYO1028 Genel Mutfak Bilgisi 2 0 2 4
MYO1019 SİNEMA TARİHİ 2 0 2 4
MYO1032 ÇOCUK KATILIMI 2 0 2 4
MYO1022 Yakın Tarih-II 2 0 2 4
MYO1034 AİLE PLANLAMASI 2 0 2 4
MYO1043 TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜ 2 0 2 4
MYO1009 Autocad 2 0 2 4
TDS2016 Hastane Otomasyonu 2 0 2 6
TDS2018 Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler 2 0 2 6
SSP2002 Sosyal Sorumluluk Projesi 0 2 1 2
STJ2004 Staj 0 0 0 8
Toplam 4 2 9 30

  • Osmanoğlu Hastanesi