Öğrenci İşleri Müdürlüğü;

 

Görevi; öncelikle Üniversitemizin kalite düzeyine yaraşır bir hizmet sunmaktır.

 

* Yeni öğrencilerin kayıtlarının yapılması, ders ve sınav programlarının hazırlanması, duyurulması, Akademik Takvim'de belirlenen tarihlerde derse yazılma ve dersten çekilme işlemlerinin takibi, final sınavlarının - dersliklerinin ve ara sınav dersliklerinin belirlenmesi ve ilan edilmesi, öğrenci kimliği düzenlenmesi, burs ile ilgili kararların takibi ve ilan edilmesi, günlük öğrenci işlemleri, öğrenci belgeleri (öğrenci belgesi, transkript  vb.) hazırlanması ve teslimi, mezuniyet ve mezuniyet sonrası büro işlemlerinin yürütülmesi vs. gibi öğrencilerimizin özlük hakları kapsamında öğrencilere ait tüm işlemleri   mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirir.

 

Üniversitenin bütün Akademik Birimleri ile bölüm ve programlarında görevleri ile ilgili alanlarda ihtiyaç duyulan destek, gerektiğinde yönlendirme ve danışmanlık hizmeti verir. 

 

Öğrencilerin kampüsler içerisinde ve kampüsler dışında huzurlu ve başarılı bir öğrencilik geçirmeleri için yardımcı olur, gerektiğinde ilgilileri ile birlikte rehberlik hizmeti almalarını sağlar. 

 

Ailemize dahil olan öğrencilerimize öğretim yaşamlarında yol göstericiliği ile fahri ebeveyni olur. Öğrenci, öğrenci aileleri ve üniversitenin diğer birimleri arasında kendi alanında köprü görevi görür.

 

Yukarıda belirtilen konular özet durum olmakla birlikte, Yükseköğretim sistemi son yıllarda ülkemizde büyük bir gelişim göstermiştir. Gelişimin evreleri üniversitelerin eğitim sürecinde değişimi de beraberinde getirdiğinden  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı değişen ve gelişen bu  oluşum sürecini yakından takip ederek  mevzuatlar çerçevesinde paydaşları ile eşgüdümlü çalışmalar yapar.

 

Başkanlığımız, Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin, öğrenim hayatı boyunca ilgili tüm işlemlerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirilmesinden sorumludur.

 

Her zaman insanı merkez alan Üniversite yönetim anlayışımıza paralel olarak, hizmetimizden yararlanacak olan öğrencilerimizi önemseyen bir yaklaşım içerisinde, kişisel kalitenin ve geleceğinin yapı taşlarının kurulduğu, insan yaşamının en önemli dönemi olmasının bilincinde olarak hizmet vermeyi benimsemiştir.

 

Başkanlığımız Öğrencilerimize doğru, hızlı ve modern hizmet sunarak kurumsal kalitenin yükselmesine katkıda bulunmak arzu ve gayreti içerindedir.

 

Akademik ve İdari Birimler ile uyum içinde çalışmayı sağlayıp, planlanan eğitim-öğretim sürecinin düzenli yürütülmesini, öğrencilere, adaylara, mezunlara, öğretim elemanlarına ve hizmet vermekte olduğumuz kurumlara, gelişen bilgi ve teknolojileri kullanıp, güvenli ve hızlı bilgi-belge hizmeti sunarak,  öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanların memnuniyetini ön plana çıkaran birim olma çabasındayız.

Etkinlikler

Duyurular