• Yeni öğrencilerin kayıtlarını yapmak (ÖSS-Ek kontenjan- Yatay Geçiş-Yabancı Uyruklu)
 • Öğrenci belgesi, transkript ve diğer belgeleri öğrenci talebine göre güncel olarak hazırlamak ve teslim etmek
 • Eğitim öğretime yeni başlayan öğrencilerin ilk yıl ders kayıtlarını yapmak
 • Öğrenci bilgilerindeki tüm değişiklik ve yeniliklerin otomasyonda güncellenmesini sağlamak
 • Toplu askerlik tecil işlemlerini yapmak
 • Tüm dönemlerde otomasyonda ders açılışlarını yapmak, ders programı ve dersi yürütecek öğretim elemanlarının bilgilerini otomasyona girmek
 • Öğrencilere belirlenmiş danışman öğretim üyelerini otomasyon sistemine girmek
 • Ders muafiyeti başvurularını almak ve takibini yapmak
 • Öğrenci işleri ile ilgili tüm yazışmaları yapmak, yazışmaların gönderilmesini sağlamak, geri dönüşleri takip etmek
 • Yönetim kurulu kararları ile ilgili işlemleri sisteme girmek, gerekli tebliğleri yapmak
 • Öğrencilerin kayıt dondurma ve kendi isteğiyle kayıt sildirme taleplerine ilişkin işlemleri yürütmek
 • Öğrencilerin staj işlemleri ile ilgili gerekli tüm işlemleri yapmak
 • Burs başvurularını almak ve takibini yapmak
 • Tüm resmi kurumlar ile ilgili istenen istatistikleri hazırlamak
 • Yatay geçiş müracaatlarını almak, ilgili birimlere yönlendirmek
 • Öğrencilerle ilgili her türlü evrakın arşivlemesini yapmak, evrak ve dosya arşivinin düzenini sağlamak
 • Mezun aşamasına gelen öğrencilerin mezuniyet işlemlerini yapmak