Yurtdışından öğrenci kabulü; YÖK'ün ilgili karar ve hükümleri, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Başvurular, Akademik Takvim'de belirtilen süreler içinde, Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne yapılır.

Genel Şartlar:

  • Yabancı uyruklu olmak (uyruğu ya da uyruklarından biri KKTC olanlar hariç)
  • Çift uyruklu iken K.K.T.C. vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye’de veya K.K.T.C.’de tamamlayanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç) başvuruları kabul edilmeyecektir.
  • Lise son sınıfta ya da liseden mezun durumda olmak.
  • Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almamış olmak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

  • Meslek Yüksekokulun web sayfasından edinilen Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Başvuru Formu
  • Lise diplomasının aslı ya da Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanan sureti
  • Adayın lisede aldığı dersleri ve bu derslerin notlarını gösteren Not Durum Belgesinin (Transkript) tercüme edilmiş ve Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış sureti
  • Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanan fotokopisi
  • Ulusal veya uluslararası sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı nüshası