Planlanan eğitim-öğretim sürecinin düzenli yürütülmesini temin etmek; öğrencilerimize, mezunlarımıza ve ilişkide olduğumuz kurumlara bilgi ve belge sunma hizmetini eksiksiz ve zamanında yapmak; işleyiş sırasında diğer birimlerle uyum içerisinde çalışmak.