Birimin Tanımı:

Öğrenci İşleri Meslek Yüksekokulumuzun öğrenci işlemlerini merkezi olarak yürütmek amacıyla kurulmuş ve tüm öğrencilerimizin kayıtlarının tutulduğu, belgelerin saklandığı, hazırlandığı ve dağıtıldığı bir birimdir.

Görevi:

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; öğrencilerin gerekli tüm faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla öğrenci işlemlerini yapmaktır.